phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Uherské hradište - Slovácke slávnosti vína a otvorených pamiatok

Česko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6,30 hod., po príchode do malebného kráľovského mesta Uherské Hradiště, srdca Slovácka účasť na Slováckych slávnostiach vína a otvorených pamiatok – jedinečná akcia, ktorá spája temperament ľudových tra-dícií s kultúrou a ponúka neopakovateľný zážitok živého folklóru v duchu vinárskych tradícií, ľudovej piesne a tanca, pestrosť slováckych krojov a bohaté občerstvenie. Slávnosti nie sú len folklórnym festivalom, ale skutočne reprezen-tačnou národopisnou oslavou viac ako 60 miest a obcí z celého regiónu Slovácka.

Okrem bohatého kultúrneho programu, hudby a tanca vás čaká typický „hradišťský“ jarmok, ľudové remeslá, ochut-návka vín, burčiaku, či regionálnych gurmánskych špecialít, spoznávanie vinárskych tradícií, ale aj príležitosť navští-viť zdarma viac ako 30 mestských pamiatok s výkladom miestnych sprievodcov. Jednou z hlavných dominánt mesta je budova starej mestskej radnice so šikmou vežou, v centre určite neprehliadnete kostol sv. Františka Xaverského, ktorý je spolu s priľahlým internátom súčasťou barokového komplexu jezuitských budov. Práve v priestoroch zrekonštru-ovanej jezuitskej „koleje“ sa môžete zoznámiť s dejinami mesta aj za pomoci interaktívneho modelu z roku 1730.

 

Pokračovanie do malebnej  Strážnice, vyhliadková plavba po Baťovom kanáli na lodi Ámos so sprievodcom, ktorý vás oboznámi s históriou plavby na rieke Morave. Trasa vedie zo strážnického prístavu cez zámocký park k rieke Velička, cez plavebnú komoru najkrajšieho biotopu na tomto kanáli.

V Strážnici sa koná najvýznamnejšia slávnosť tohto mesta – vinobranie, a to už XX. ročník. Zúčastňujú sa ho obyvate-

lia mesta, okolia a množstvo návštevníkov. Nebude chýbať krojovaný sprievod, jarmark, košt vína a burčiaku, bohatý program s vystúpením tanečných a hudobných skupín, v otvorených viechach prezentácia vinárov, cimbálové muziky.

V Strážnici si pozriete námestie, založené už po husitských vojnách, kostol sv. Martina s vyhliadkovou vežou, brány – vystavané v dobe tureckého nebezpečia v 16. st., exteriéry zámku, ktorý bol pôvodne založený v 13. st. ako vodný hrad a mal strážnu  funkciu. V súčastnosti je to renesančný zámok s arkádami a zámockým parkom.

          

Odchod na Slovensko vo večerných hodinách.

 

Pre skupinu nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma


V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadka so sprievodcom CK

Možné príplatky: vstupenky, cestovné poistenie


Pre kolektív - cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km