phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Špania dolina, Banská Štiavnica a chýrny Radvanský jarmok

Banskobystrický kraj, Slovensko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Spoznávať našu vlastnú krajinu začína byť čím ďalej tým viac „v móde“, veď mnohí precestovali už kus sveta a pritom nevedia aké poklady majú doma. Práve preto sme sa opäť rozhodli ponúknuť vám „domácu dvojdňovku“ za krásami, históriou, tradíciami a kultúrou nášho štátu. V centre záujmu bude tento víkend stáť „jarmok všetkých jarmokov“ chýrny Radvanský jarmok, preslávený aj tým, že naň chodieval náš najslávnejší zbojník Jánošík. V samom srdci stredného Slovenska neminieme ani stredoveké banské mesto Banskú Štiavnicu, ktorá stáli v čase svojej slávy v centre pozornosti panovníkov celého sveta


Rámcový program:


1. deň bude po odchode z Bratislavy našou prvou zastávkou malebná vysokohorská obec – Špania dolina. Už v stredoveku bola vďaka svojim náleziskám medenej rudy, obsahujúcej striebro, preslávená v celej Európe. Prvé bane tu otvorili v roku 1006, no archeologické nálezy potvrdzujú, že ruda sa tu dobývala už v neskorej dobe kamennej. Najväčší rozmach lokalita zaznamenávala v 15. storočí v čase fungovania Thurzovsko-Fuggerovskej mediarskej spoločnosti. Mestečko, dostatočne izolované, aby bez ujmy prežilo nedávnu dobu, si zachovalo jedinečné čaro a osobitý ráz. Zachovalo sa tu niekoľko pamiatkovo chránených baníckych domčekov z kameňa a dreva, prevažne z 19. storočia. Dominantou doliny je ranogotický Kostol  Premenenia Pána z 13. storočia. Najnovšou atrakciou je tu banícky orloj – pohyblivé sošky podfarbené zvukom baníckeho klopadla, ktoré návštevníkom pripomínajú kedysi každodenné zvukové  kulisy doliny. Po ceste do Španej Doliny nás ešte čaká krátka zastávka v drevenom  artikulárnom  evanjelickom  kostole v Hronseku, ktorý je jedným zo série vzácnych drevených kostolíkov zapísaných na zozname Unesco. Spolu s drevenou zvonicou bol postavený v roku 1726 a má kapacitu neuveriteľných 1100 miest. Kostol nesie prvky nemeckej a škandinávskej architektúry ako aj domácej ľudovej tvorby, ktorú charakterizujú lipové listy – symbol Slovanov.


Svadbu v ňom mal aj najvýznamnejší štúrovský lyrik Andrej Sládkovič. Po Španej Doline už naše kroky povedú do srdca stredného Slovenska - Banskej Bystrice, kde sa v tieto dni koná 361. ročník historicky slávneho Radvanského jarmoku. Kedysi bol jedným z najväčších a najznámejších v celom Hornom Uhorsku a konal sa v mestečku Radvaň neďaleko Banskej Bystrice. Dnes sa dejiskom najväčšej regionálnej udalosti stáva centrum mesta, kde sa aj tento rok môžete tešiť na rôznorodé dobroty, zábavné atrakcie, stánky s remeselnými výrobkami i tovarom od výmyslu sveta ako aj na  bohatý kultúrny program. Po príchode do mesta ubytovanie v centre, krátka prehliadka hlavných dominánt mesta (hodinová veža zo 16. stor., Mariánsky stĺp, obelisk, kamenná fontána, Barbakan – niekdajší vstup do hradného areálu, katedrála, budova radnice z 15. stor., a.i.) a individuálny rozchod na jarmoku. Program a zábava potrvá do neskorých hodín, návrat do hotela podľa vlastného uváženia a chuti.


2. deň: Po raňajkách nás čaká presun do Banskej Štiavnice, ktorá kedysi tiež patrila k najväčším producentom striebra v Uhorsku a zároveň k najvýznamnejším banským mestám Európy. Dodnes si zachovala čarokrásne centrum mesta, doformované v 16. stor. Okrem krásnych goticko-renesančných meštianskych domov tu nájdeme množstvo zaujímavých pamiatok akými sú neskorogotický kostol sv. Kataríny z 15.stor., nádherná radnica, či morový stĺp so súsoším sv. Trojice. Uvidíme aj Starý zámok a dominantu Štiavnice - renesančný Nový zámok, ktorý bol postavený ako protiturecká pevnosť. Presvedčíme sa, že zápis v svetovom zozname UNESCO bol mestu pridelený právom. Hneď po príchode do mesta nás čaká prehliadka Banského múzea v prírode – najstaršej a najrozsiahlejšej baníckej expozície na Slovensku, ktorá predstavuje vývoj baníctva v stredoeurópskom priestore od stredoveku do konca 20. stor. Najvzácnejším exponátom podzemnej časti je motor od banského výťahu na konský pohon - jediný zachovaný na Slovensku. Expozícií na povrchu zas kraľuje jeden z vodnostĺpcových ťažných strojov, ktoré v 18. stor. zachránili banskoštiavnické baníctvo od zániku a stáli na čele technického pokroku v celosvetovom meradle. Vystrojiť sa  prilbou, plášťom a lampou a načrieť do tajov baníckeho remesla je rozhodne zážitkom. Po prehliadke prechádzka centrom ktorú zakončíme návštevou Nového zámku. Táto renesančná pevnosť bola postavená v 2. pol. 16. stor. a zároveň plnila aj funkciu strážnej veže. Dnešná expozícia tu dokumentuje Slovensko v období tureckej expanzie, kedy bol zámok súčasťou protitureckej vojenskej signalizačnej sústavy spolu s ďalšími 6 banskými mestami. Viac o tejto téme už na mieste J. Naša posledná zastávka bude viesť k známemu výletnému miestu tohto regiónu, k  jazeru Počúvadlo. Počúvadliansky tajch – ako ho domáci volajú leží v srdci Štiavnických vrchov na úpätí legendami opradeného Sitna. Čo sa skrýva za vznikom tajchov v tejto lokalite aj o ich význame sa viac dozvieme na mieste. Príjemná prechádzka okolo jazera, individuálne voľno na občerstvenie v niektorom z tunajších penziónov, chát či hotelov. Návrat do Bratislavy vo večerných hodinách.


Cena zahŕňa:           

- dopravu pohodlným klimatizovaným autobusom

- poistenie proti insolventnosti, sprievodca zájazdu

- ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami v Banskej Bystrici


Cena nezahŕňa:       

- príplatok za jednolôžkovú izbu – 8€

- expozícia Banské múzeum v prírode – dospelý 5€, senior 3€, vstup do kostola v Španej Doline -1€

- prehliadka Nového zámku v Banskej Štiavnici – dospelý 2€, senior - 1€