phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Slovenské unikáty presahujúce hranice - Čičmany, Kremnica, Banská Štiavnica

Slovensko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

PROGRAM:


Odchod zo Žiliny o 7,00 hod., po príchode do Čičmian prehliadka expozície v Radenovom dome, predstavujúcej zvykoslo-vie tejto jedinečnej rázovitej obce, typickej drevenými domčekmi, zdobenými bielymi ornamentami vo forme rôznych geo-metrických tvarov a vzorov. Čičmianske ornamenty sú zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

ČIČMANY – prvá rezervácia ľudovej architektúry na svete. Prvá zmienka o dedine siaha až do r.1272. Čarovná geometrická ornamentálna ozdoba na dreveniciach, ktorá Čičmany pre-slávila sa začala používať pred cca 200 rokmi. Používa sa aj v podobe výšivky a zdobí miestne kroje.   Pokračovanie do Kremnice, zlatého mesta, kde navštívime mincovňu, jeden z najstarších nepretržite fungujúcich podnikov na svete. Mincové produkty sa tu vyrábajú od r.1328, takže takmer sedem storočí... Vyrábali sa tu aj slávne zlaté dukáty, považované za najtvrdšiu menu v stredovekej Európe a neskôr strieborné toliare. Za vlády Márie Terézie sa razilo v Krem-nici viac mincí ako vo všetkých mincovniach monarchie dovedna.

KREMNICA – najstaršia mincovňa na svete. Pokračujeme prehliadkou Mestského hradu, komplexu stredovekých budov rôzneho poslania, vznikajúcich postupne od 13. do 15.st.  Je chránený opevnením s mestskými hradbami patriacimi medzi najzachovalejšie na Slovensku. Hradný areál po-núka 6 expozícií v priestoroch štyroch objektov: Románsky karner, Malá veža, Severná veža a Radnica.   Navštívime aj Banskú Štiavnicu, strieborné mesto, vo svojej dobe centrum rozvoja banskej vedy a techniky. Samotná aka-démia bola kolískou vedy a nositeľkou pokroku v oblasti baníctva, hutníctva a chémie, založená v r.1762 Máriou Teréziou.

BANSKÁ ŠTIAVNICA – najstaršia vysoká škola technického charakteru na svete. Je to však aj jedno z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku, ktoré dostalo najvýznamnejšie medzi-národné uznanie – zápis do zoznamu pamiatok  UNESCO. Prehliadka historického centra, počas ktorej sa dozviete aj prí-beh lásky Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča, uvidíte rodný dom Deža Hoffmanna – fotografa skupiny Beatles, Starý zámok, Nový zámok, spoznáte sedem divov, romantické uličky a zákutia. Starý zámok – expozície predstavujú históriu regiónu. V úvode prehliadky je archeologická  expozícia, ktorá pokračuje je-dinečnou  zbierkou streleckých terčov, fajčiarskou dielňou, nasleduje Baroková plastika s originálmi sôch zo súsošia sv.  Trojice, maketa oltára Majstra M.S., expozícia kováčstva, Himmelreich – navodzuje atmosféru žalára a mučiarne. Nový zámok – prezentuje históriu protitureckých vojen. Medzi najzaujímavejšie exponáty patrí socha Turka v životnej veľkosti, zbrane bojujúcich strán, plastická mapa znázorňujúca vývoj tureckej expanzie, modely protitureckých pevností.

Odchod do Žiliny.    


V cene je:

doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK


Možný príplatok:

vstupenky