Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Rôznorodosť a komplikovanosť súčasnej Svätej zeme sa dá pochopiť, ak sa vydáme na cestu do minulosti, kedy vznikla.

Popis zájazdu
Ako kresťania vytvorili Svätú zem zo zabudnutej rímskej provincie.
Navštívte najvýznamnejšie pamiatky a pochopte historické súvislosti Svätej zeme a Blízkeho východu.
Starobylé mestá a krajina, kde vznikli biblické dejiny. Kúpanie v Mŕtvom mori.

Program zájazdu:
1. deň:
Odlet z Viedne do mesta TEL AVIV. Prehliadka moderného mesta s architektúrou bauhaus zapísanou v UNESCO. Presun do JERUZALEMA a ubytovanie. Prechádzka STARÝM MESTOM po dávnych rímskych bulvároch zvaných cardo a decumanus, ktoré vedú od DAMAŠSKEJ BRÁNY popri CHRÁMOVEJ HORE k ZÁPADNÉMU MÚRU (Múr nárekov) cez ŽIDOVSKÚ ŠTVRŤ k BAZILIKE BOŽIEHO HROBU. Odtiaľ po Via dolorosa prejdeme okolo kostolov a kláštorov ECCE HOMO, BIČOVANIA, SV. ANNY až k LEVEJ BRÁNE. Dozviete sa o genéze idey Svätej zeme od Abraháma po Makabejcov. Pôjdeme po stopách mužov a žien, ktorí zo zaprášenej rímskej provincie Palestíny vytvorili prekvitajúcu kresťanskú Svätú zem. Ich motiváciou bolo to, že sa jej „dotýkali“ nohy Ježiša Krista. Cisári a cisárovné, pútnici z ďalekých aj bližších krajov, mnísi a domáce obyvateľstvo zanechali svoje príbehy vytesané v starobylých kostoloch a kláštoroch.

2. deň:
Starozákonné obdobie Jeruzalema je ukryté hlboko pod zemou a archeológovia ho musia prácne odkrývať. Vydáme sa do podzemia, na archeologickú lokalitu a do múzea. Hora OFEL, kde stál JERUZALEM KRÁĽA DÁVIDA. Prehliadka archeologického náleziska, prechod podzemným CHIZKIJÁŠOVÝM TUNELOM postaveným v 8. storočí pred Kristom k nádrži SILOE, kde Ježiš uzdravil slepca. Po starej ceste, ktorou Židia chodili do chrámu a dnes je schovaná pod zemou sa vrátime do Starého mesta. Električkou do IZRAELSKÉHO MÚZEA, okolo budovy izraelského parlamentu KNESSETU. V múzeu si pozrieme aj SVÄTYŇU KNIHY, v ktorej sú uložené zvitky od Mŕtveho mora, MODEL JERUZALEMA z Ježišových čias a ARCHEOLOGICKÚ EXPOZÍCIU.

3. deň:
Odchod do BETLEHEMU, kde si pozrieme BAZILIKU NARODENIA, jeden z najstarších kostolov na svete zo 4.-6. storočia, CENTRUM a MÚZEUM BETLEHEMOV. Navštívime POLE PASTIEROV, kde trávili noc pastieri, ktorí sa prišli pokloniť Ježišovi. Potom sa vyberieme do JUDEJSKEJ PÚŠTE k pravoslávnemu kláštoru MAR SABA zo 6. storočia. Dozviete sa o ceste k počiatkom kresťanstva a monasticizmu, o kľúčovej úlohe navštívených miest v pokresťančení vidieka.

4.deň:
Návšteva komplexu BOŽIEHO HROBU (Bazilika, RUSKÝ HOSPIC, nemecký KOSTOL VYKUPITEĽA, tržnica MURISTAN). Voľný čas na individuálnu modlitbu. Od Aelie Capitoliny ku kresťanskému nároku na Jeruzalem, ktorý sa stal kresťanským svätým mestom vďaka Ježišovmu ukrižovaniu a zmŕtvychvstaniu, ktoré sa podľa tradície odohrali na mieste, kde stojí dnešná bazilika. Poobede KLÁŠTOR SV. JURAJA CHOZEBITU vo WADI QELT, ktorý je zo 6. storočia a leží ukrytý v krásnom zelenom údolí blízko Jericha. Po stopách dávnych pútnikov sa vyberieme na krátku pešiu túru cez údolie.

5. deň:
OLIVOVÁ HORA. Vystúpime ku kláštoru PATER NOSTER, kde Ježiš naučil učeníkov modlitbu. IMBOMON, odkiaľ podľa tradície Ježiš vystúpil do neba. Údolie potoka Kidron, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA a BAZILIKA AGÓNIE. Úzke uličky ARMÉNSKEJ ŠTVRTE, KATEDRÁLA SV. JAKUBA. Pozrieme sa do sýrskeho kostola SV. MARKA, do MARONITSKÉHO KOSTOLA a deň ukončíme na vrchu SION, kde je VEČERADLO, v ktorom podľa tradície Ježiš ustanovil eucharistiu pri Poslednej večeri. Blízko je kostol ZOSNUTIA PANNY MÁRIE.

6. deň:
GALILEA – zem Židov a ich koexistencia s kresťanmi v neskorej antike. Miesto náleziska vzácnych biblických zvitkov, KUMRÁN. Kúpanie v MŔTVOM MORI. Jedno z najstarších miest v Izraeli, BEIT SHEAN, rímske ruiny a antické mozaiky v SKYTOPOLE. Večer nás čaká mesto NAZARETH – prehliadka KOSTOLA SV. JOZEFA a BAZILIKY ZVESTOVANIA.

7. deň:
TABGHA – hora Blahoslavenstiev, miesta zázrakov nad TIBERIADSKÝM JAZEROM. Hora TÁBOR – kostol Premenenia Pána a krásna scenéria. Posledná noc v Izraeli a prechádzka večerným mestom NAZARETH.

8. deň:
Odchod na letisko do TEL AVIV a odlet domov.

Trasa zájazdu:

Tel Aviv-Jafo, Jeruzalem, Bejt Lechem ha-Glilit, Mar Saba Monastery, Chirba Kumrán, Mŕtve more, Beit She’an, Nazaret, Tel Aviv-Jafo

CENA ZAHŔŇA:
Medzinárodnú letenku, sprievodcu CK a miestnych sprievodcov, prehliadku všetkých navštívených miest, ubytovanie v kvalitných 3* hoteloch s raňajkami, ak nie je v programe uvedené inak, komplet prenajatá klimatizovaná doprava, organizačné zabezpečenie víz, poistenie CK voči insolventnosti.

CENA NEZAHŔŇA:
Víza, stravu, vstupy, povinné príplatky, poistenie liečebných nákladov.

PRÍPLATKY:
Príplatok za jednolôžkovú izbu: 340 €