mail_outlineinfo@desirea.sk

USA

Krajina neobmedzených možností

Spojené štáty americké (USA) sú federatívny štát v Severnej Amerike. K územiu patrí aj niekoľko tichomorských ostrovov (napr. Havaj). Ako prví sa na územie pravdepodobne dostali Vikingovia v 10. storočí, ale do povedomia Európy sa Amerika dostala až po znovuobjavení Kryštofom Kolumbom. Pre celú federáciu je typická pestrá demografia, pretože územie štátu bolo osídlené prevažne imigrantmi z celého sveta, ktorí sem prichádzali za vidinou slobody, bohatstva a lepšieho života. Kým v minulosti sa sem sťahovali najmä Európania, dnes sú to Ázijčania a obyvatelia Latinskej Ameriky. Z prírodného hľadiska sú najzaujímavejšie národné parky, z ktorých najstarší je Yellowstonský národný park. Medzi turisticky najobľúbenejšie patrí aj Yosemitský národný park, národný park Joshua Tree, Mammothské jaskyne či ostrov Kodiak. Celkovo je v USA viac ako 350 národných parkov. Turisti okrem prírody vo veľkom navštevujú mestá. Okrem hlavného mesta Washingtonu D.C. je to najmä New York, Los Angeles, San Francisco a Miami.

 • Dinosaur

  mestečko v Colorade

 • oficiálny jazyk

  na federálnej úrovni neexistuje

 • pivo

  bolo najpopulárnejším nápojom k raňajkám pred spopularizovaná kávy

 • 1500

  z 10 000 členov Komunistickej strany v roku 1957 boli informanti FBI

Štátne sviatky v USA

Január

1. január Nový rok
21. január Deň Martina Luthera Kinga (tretí pondelok v januári)

Február

18. február Deň prezidentov (tretí pondelok vo februári, nie všetky štáty)

Máj

28. máj Pamätný deň

Júl

4. júl Deň nezávislosti

September

3. september Deň nezávislosti

Október

14. október Kolumbov deň (druhý októbrový pondelok, nie všetky štáty)

November

12. november Deň veteránov (okrem Wisconsinu)
28. november Vďakyvzdanie (štvrtý novembrový štvrtok)
29. november Deň po Vďakyvzdaní (štvrtý novembrový štvrtok, nie všetky štáty)

December

25. december Vianoce

Veľvyslanectvo a ambasáda v USA

Generálny konzulát SR v New Yorku

801 Second Avenue, 12th Floor,
New York, N.Y. 10017

Telefón: 001 2122868434
Mobil: 001 6467076848 (výlučne v závažných prípadoch ako napr. ohrozenie života a zdravia, núdzová linka pre prípady mimoriadnych situácií)
E-mail: cg.newyork@mzv.sk
www.mzv.sk/web/cgnewyork

Stála misia SR pri OSN New York

801 Second Avenue,
10017 New York

Telefón: 001 2122868880
Mobil: 001 6462518437 (číslo diplomatickej služby)
E-mail: un.newyork@mzv.sk
www.mzv.sk/web/unnewyork

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Washingtone

3523 International Court NW,
20008 Waschington D.C.

Telefón: 001 2022371054
Mobil: 001 202 361 6298 (v núdzových prípadoch)
E-mail: emb.washington@mzv.sk
www.mzv.sk/web/washington

Hlavné mesto v USA

Washington D.C. je hlavné mesto Spojených štátov amerických a dištriktu Kolumbia. Meno dostal podľa prvého prezidenta Spojených štátov - Georga Washingtona. Až do 17. storočia v oblasti sídlil indiánsky kmeň Algonikov. Stavba mrakodrapov je na území Washingtonu D.C. zakázaná, pretože najvyššia má byť budova Kapitolu (sídlo kongresu). Okrem Kapitolu sem turistov láka Biely dom (sídlo prezidenta), Washingtonov monument a Lincolnov a Jeffersonov pamätník.

Počasie v USA

Vzhľadom na veľkosť USA, klimatické podmienky sú rôznorodé - od studeného severu (Aljaška) až po stále teplý juh (Florida či Kalifornia), kde milovníci slnka cestujú počas celého roka. Všeobecne je počasie dosť premenlivé, vyskytuje sa obrovské kolísanie teplôt.

Víza a cestovné doklady v USA

Podmienky vstupu a pobytu cudzincov na územie USA upravuje legislatíva USA.

Bezvízový program umožňuje cestujúcim z určených krajín cestovať do USA za účelom turistiky alebo služobnej cesty (nie práce) na dobu nepresahujúcu 90 dní bez víz. Pre občanov Slovenskej republiky, ktorí sú držiteľmi biometrických turistických cestovných pasov (všetky pasy vydané po 15.01.2008 sú biometrické) je od 17. novembra 2008 zrušená vízová povinnosť na cesty do USA za účelom turistiky, návštevy fyzickej osoby, obchodnej návštevy právnickej osoby resp. podnikateľa (doterajší typ amerického víza B1/B2) na 90 dní, ale nie za účelom práce.
Do limitu 90 dní sa započítava aj vycestovanie do Mexika alebo Kanady. Po uplynutí 90 dní povoleného pobytu začína nepovolený pobyt. Porušenie limitu môže mať za následok deportáciu z krajiny a odopretie vstupu do USA v budúcnosti.
V prípade schválenia žiadosti o cestovnú autorizáciu tzv. ESTA osoba môže cestovať do USA, ale o vstupe rozhodne imigračný pracovník na medzinárodnom letisku alebo v prístave. Na počet a trvanie maximálne 90-dňových pobytov nie je žiaden zákonný nárok a reguluje ich uvedený imigračný pracovník na letisku alebo v prístave. Imigračný úradník vyznačí dobu povoleného pobytu na pečiatke udelenej do pasu pri hraničnom odbavení na vstupe do USA.
Ak cestujúcemu, držiteľovi platnej cestovnej autorizácie ESTA, nebol povolený vstup na územie USA, orgánom, na ktorý je potrebné sa obrátiť s prípadnými sťažnosťami, je U.S. Department of Homeland Security. Sťažnosti je možné podávať prostredníctvom stránky U.S. Custom and Border Protection a stránky Traveler Redress Inquiry Program (DHS TRIP) podľa povahy problémov, ktoré sa vyskytli počas vstupnej hraničnej kontroly.

Aby ste mohli cestovať do USA v rámci bezvízového programu (nie pracovať) musíte najneskôr tri pracovné dni pred cestou lietadlom alebo loďou verejného prepravcu vyplniť elektronický formulár cestovnej autorizácie ESTA (Electronic System for Travel Authorization) a zaplatiť správny poplatok.

Odpoveď žiadateľ obdrží vo forme:
- schválenia v priebehu niekoľkých minút,
- pozastavenia schválenia – overte si konečné stanovisko do 72 hodín,
- zamietnutia žiadosti – musíte požiadať o vízum na veľvyslanectve USA.

Elektronická cestovná autorizácia platí dva roky na opakované cesty do USA nepresahujúce 90 dní v rámci jedného pobytu. Pri nasledujúcich cestách (do 90 dní) však musíte aktualizovať v žiadosti údaje o čase, adrese alebo pláne cesty v USA a pod. Pôvodnú žiadosť ESTA si vyhľadáte podľa prideleného čísla, ktoré je potrebné si zapísať. Cestujúci, ktorí už majú schválenú ESTA, si môžu jej status pred opätovnou cestou do USA skontrolovať na stránke: https://esta.cbp.dhs.gov. Nová žiadosť o ESTA musí byť podaná: ak má cestujúci nový cestovný pas, zmenil meno, nadobudol nové občianstvo alebo sa zmenili podmienky pre odpovede áno-nie v predchádzajúcej žiadosti.

Ak vám zamietnu žiadosť o ESTA

Od 18. februára 2016 sa pravidlá cestovania na ESTA upravili tak, že ak ste vycestovali po 1. marci 2011 do Iraku, Iránu, Jemenu, Líbye, Somálska, Sýrie a Sudánu alebo máte dvojaké občianstvo SR/Irak, SR/Irán, SR/Sýria, SR/Sudán môže Vám byť žiadosť o ESTA zamietnutá. Vzhľadom na uvedené odporúčame, aby ste vopred pred vyplnením online žiadosti o ESTA a zaplatením poplatku za ESTA kontaktovali konzulárne oddelenie veľvyslanectva USA v Bratislave s cieľom získať relevantné inštrukcie ďalšieho postupu.
Dôvody zamietnutia žiadosti o ESTA sa neoznamujú. V prípade zamietnutia žiadosti o ESTA musíte požiadať o vízum do USA na https://sk.usembassy.gov/sk/visas-sk/.

Cesta do USA z Mexika a Kanady a naspäť

Pri vstupe z Mexika alebo Kanady do USA cez oficiálne suchozemské hraničné prechody USA môžete požiadať o tzv. waiver – výnimku z povinnosti mať platnú ESTA na vstup na územie USA. Schválenie výnimky/waiver sa potvrdzuje vydaním I-94W card a je spoplatnené https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/1094/~/do-i-need-to-apply-for-esta%3F. Pri ceste z USA do Mexika a Kanady po súši s podmienkou, že sa vrátite do USA a neprekročíte celkove 90 dní nie je treba vybavovať na cestu ďalšie formality, nakoľko s Mexikom a Kanadou má SR bezvízový styk (platnú ETA na vstup do Kanady po súši občan SR nepotrebuje). Do limitu pobytu v USA 90 dní na platnú ESTA sa započítava aj vycestovanie do Mexika alebo Kanady.

Tranzit cez medzinárodné letiská /prestup v USA na lety z USA do Karibiku

Platnú ESTA/alebo vízum USA potrebujete v prípade letiskového tranzitu v rámci letísk v USA počas prestupných letov z Európy do USA s pokračovaním do dovolenkových destinácií v Karibiku alebo na Bermudy.

Ak máte platné víza

Ak máte udelené platné víza USA môžete toto vízum ďalej používať na účel, na ktorý vám bolo vízum vydané. Ak budete cestovať s platným vízom, nemusíte žiadať o elektronickú autorizáciu ESTA.
Ak máte platné vízum USA v neplatnom pase môžete ho použiť, ale spolu s platným turistickým cestovným pasom.

Kedy musíte žiadať o víza

O vízum je potrebné žiadať tiež u ostatných 24 typov víz USA podľa ich účelu (napr. pracovné víza, študentské víza na strednú a vysokú školu, výmenné pobyty, sezónne študentské pracovno-turistické víza, víza na výkon športovej alebo kultúrnej činnosti, víza pre prácu na lodi a pod.) a preto podľa typu víza nie je možné ho využiť na iný, ako určený účel.

Cestovanie detí

V mene dieťaťa, držiteľa biometrického cestovného pasu, je potrebné požiadať osobitne o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA.

Platnosť cestovného dokladu

Cestovný doklad musí byť platný počas celého plánovaného pobytu v USA vrátane dňa odchodu.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do USA?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť