mail_outlineinfo@desirea.sk

Thajsko

Tropické kráľovstvo úsmevov, motoriek a farieb.

Thajské kráľovstvo alebo Muang Thai alebo aj Siam je štát v juhovýchodnej Ázii obmývaný Andamským morom a Thajským zálivom, ktorý patrí do Tichého oceánu. Sever krajiny je hornatý, nižšie sa nachádza úrodná nížinná oblasť plná ryžových polí. Krajina nikdy nebola kolonizovaná Európanmi. Celé hospodárstvo je založené na štyroch zložkách - ryži, kaučuku, cíne a tíkovom dreve. Z priemyslu je silný najmä elektronický a textilný. Problémom je chudoba, prostitúcia a drogy. Vďaka krásnej prírode, nedotknutým plážam a zeleným údoliam je tu veľmi dobre rozvinutý cestovný ruch. Veľké letoviská majú dokonca vlastné letiská. Zaujímavosťou je, že skoro každý Thajčan bol určitý čas vo vojenskej službe aj v kláštore.

 • najväčší

  exportér orchideí na svete

 • opice

  majú vlastné chrámy

 • ťažba dreva

  zakázaná

 • je nelegálne

  stúpiť na mincu, pretože je na nej zobrazený kráľ

Štátne sviatky v Thajsku

Január

1. január Nový rok
2. január Nový rok

Február

16. február Čínsky Nový Rok (iba niektoré provincie)

Marec

1. marec Makha Bucha (podľa lunárneho cyklu)

Apríl

12. apríl Songkran (Thajský Nový rok)
13. apríl Songkran
14. apríl Songkran
15. apríl Songkran
16. apríl Songkran

Máj

1. máj Sviatok práce
14. máj Ceremónia Kráľovskej Orby (iba vládny sektor)
29. máj Vasakha Bucha (podľa lunárneho cyklu)

Júl

27. júl Asahna Bucha
27. júl Budhistický deň

August

12. august Narodeniny kráľovnej H.M. (alebo najbližší pondelok ak pripadajú na víkend)

Október

23. október Chulalongkorn

December

5. december Narodeniny kráľa Bhumibola (alebo najbližší pondelok ak pripadajú na víkend)
10. december Deň ústavy
31. december Silvester

Veľvyslanectvo a ambasáda v Thajsku

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bangkoku

YWCA Building, 9-th Floor,
South Sathorn Road 25,
Bangkok 10 120, Thajsko

Telefón: 0066 26773445
Mobil: 0066 816174611 (pohotovostný mobil)
E-mail: emb.bangkok@mzv.sk
www.mzv.sk/web/bangkok

Hlavné mesto v Thajsku

Bangkok alebo aj Krung Thép (mesto anjelov) je najväčšie a hlavné mesto Thajska. Až do roku 1767 bol Bangkok iba malý prístav v službe hlavného mesta Siam, kedy si tu kráľ vybudoval svoj palác. Viac ako 50% obyvateľov Bangkoku má čínskych predkov. Do takmer každého mesta sa dá z Bangkoku pomerne jednoudcho dostať autobusom. Linky na juhozápad do miest Pattaya a Ko Samet odchádzajú z východného autobusového terminálu v Ekkamai. Medzinárodné letisko je najvyťaženejším v juhovýchodnej Ázii. Veľkým problémom mesta je znečistenie vzduchu a predaj ilegálne kopírovaných materiálov chránených autorskými právami. Mesto je známe svojimi historickými pamiatkami (Veľký palác), budhistickými chrámami (Wat Arun, Wat Pho), , ale aj šteklivou červenou uličkou.

Počasie v Thajsku

Thajsko sa nachádza v tropickej oblasti. Tri ročné obdobia možno rozdeliť na: teplé – od začiatku marca do konca mája; daždivé – od začiatku júna do začiatku októbra; mierne – od polovice októbra do konca februára. Podnebie a klimatické podmienky kladú zvýšené nároky na zdravotný stav. Hlavne v Bangkoku je značne znečistený vzduch, smog taktiež vytvára skleníkový efekt, ktorý spôsobuje výkyvy počasia proti normálu. Prechody z klimatizovaných priestorov budov (16°C - 21°C) do otvoreného priestoru kladú značné nároky na organizmus.

Víza a cestovné doklady v Thajsku

Občania SR sú pri vstupe na územie Thajského kráľovstva, na účel turistiky, oslobodení od vízovej povinnosti na dobu najviac 30 dní. V prípade vstupu na územie Thajska cez pozemný hraničný priechod je maximálna dovolená doba pobytu 15 dní. Občania SR môžu bez víz vstúpiť do Thajska cez pozemný hraničný priechod len dvakrát v priebehu kalendárneho roka. Predĺžiť uvedenú dobu pobytu je možné len v obmedzenej miere. Informácie o žiadosti o predĺženie povolenej doby pobytu je možné nájsť na webovej stránke thajského imigračného úradu www.immigration.go.th.

Cestovný pas musí byť platný minimálne 6 mesiacov odo dňa vstupu. Vstup do Thajska môže byť podmienený aj splnením podmienky preukázania dostatočného finančného zabezpečenia pobytu (10 000,- THB na osobu alebo 20 000,-THB na rodinu), dokladom o zabezpečení ubytovania a spiatočnej letenky, resp. odletu z krajiny.

Od septembra 2015 thajské úrady sprísnili kontroly na pozemných hraničných priechodoch so susednými štátmi, najmä Kambodžou. Cieľom je eliminovať tzv. Visa running, t. j. prekračovanie hranice za účelom predĺženia pobytu v rámci bezvízového styku. Od 31.12.2016 môžu občania SR vstúpiť do Thajska cez pozemný hraničný priechod bez víz už len dvakrát do roka.

Na vstup a pobyt v Thajsku na iné účely, a na vstup a pobyt na účel turizmu presahujúci 30 dní je potrebné požiadať o vízum. Občania SR môžu podávať žiadosti o udelenie thajských víz pred vycestovaním napr. na Veľvyslanectve Thajského kráľovstva vo Viedni alebo na Generálnom honorárnom konzuláte v Bratislave.

S účinnosťou od 13. novembra 2015 je možné požiadať na veľvyslanectvách a generálnych konzulátoch Thajského kráľovstva (www.mfa.go.th/web/10.php) o udelenie turistického víza na viac vstupov „METV"/ Multiple Entry Tourist Visa. Voči doteraz existujúcim turistickým vízam, poplatok za vydanie uvedeného METV je 5 000,-THB (cca 129,-EUR) a platnosť víza je 6 mesiacov pričom dĺžka pobytu na jeden vstup môže byť až 60 dní."

V prípade prekročenia povolenej doby pobytu v Thajskom kráľovstve, hrozí narušiteľovi jednak peňažná pokuta (500,-THB, cca 12,50- EUR za každý deň prekročenia povolenej dĺžky pobytu, max. 20.000,- THB cca 500,- EUR), jednak sa narušiteľ vystavuje nebezpečenstvu zadržania a následnej deportácie. Doba pobytu v detenčnom centre nie je časovo obmedzená. Zadržaný je povinný, si sám na vlastné náklady zabezpečiť spiatočnú letenku do SR a zaplatiť uloženú peňažnú pokutu. V prípade závažného porušenia právnych predpisov týkajúcich sa pobytu, môže byť rozhodnutím súdu uložený trest zákazu vstupu na územie Thajska až na dobu 10 rokov.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Thajska?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť