mail_outlineinfo@desirea.sk

Nemecko

Krajina piva, klobás, futbalu a luxusných automobilov.

Nemecko je spoloková republika v strednej Európe. Podľa sčítania obyvateľstva je najľudnatejším štátom Európskej únie. Hoci je jedným z mála európskych krajín s negatívnou krivkou prírastku obyvateľstva, je zároveň domovom tretej najväčšej populácie imigrantov na svete. Krajinný typ sa zo severu smerom na juh (smerom k Alpám) stáva strmším a vyšším. Vzhľadom na dĺžku pobrežia je v Nemeckú veľké množstvo ostrovov, či už v Severnom alebo Baltskom mori. Okrem toho má aj vnútrozemské ostrovy, z ktorých najznámejšie je Mainau v Bodamskom jazere. Nemecká kultúra je definovaná predovšetkým spoločným jazykom. V priebehu dejín mnoho predstaviteľov nemeckej kultúry, filozofie a vedy odišlo z Nemecka, väčšinou však s Nemeckom zostali nejakým spôsobom spätí.

 • 5 000+

  druhov piva

 • 1 000+

  typov klobások a párkov (wurst)

 • Angela Merkelová

  má vlastnú bábiku Barbie

 • 9x

  je Berlín väčší ako Paríž

Štátne sviatky v Nemecku

Január

1. január Nový Rok
6. január Traja Králi (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku)

Marec

29. marec Veľký piatok

Apríl

1. apríl Veľkonočný pondelok

Máj

1. máj Prvý máj
9. máj Nanebovzatie Ježiša Krista
20. máj Svätodušný pondelok
30. máj Božie telo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku, v niektorých oblastiach Saska a Durynska)

August

15. august Nanebovzatie Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku iba v obciach s prevažne katolickým obyvateľstvom)

Október

3. október Deň zjednotenia Nemecka
31. október Deň reformácie (v Braniborsku, Meklenbursku-Prednom Pomoransku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku)

November

1. november Sviatok všetkých svätých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku)
20. november Deň pokánia a modlitieb (v Sasku)

December

25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Veľvyslanectvo a ambasáda v Nemecku

Generálny konzulát v Mníchove

Generálny konzulát SR v Mníchove
Vollmannstrasse 25d
819 25 Munchen
Germany

Tel: 0049/89/9107 7935
E-mail: cg.munich@mzv.sk

Konzulárny úrad Stuttgart

Honorarkonsulat der Slowakischen Republik
Kerner Str. 50
701 82 Stuttgart
Germany

Tel: +49/ 711/ 227 3918
E-mail: sk-hk-stuttgart@rem.de

Konzulárny úrad Hannover

Honorarkonsulat der Slowakischen Republik
Imhoffstr. 36-42
30 853 Langenhagen – Hannover
Germany

Tel: +49/ 511/ 77 18 41 13
E-mail: honorarkonsulat@infrastrukturbau.de

Konzulárny úrad Hamburg

Honorarkonsulat der Slowakischen Republik
Jungfernstieg 38
D – 20354 Hamburg
Germany

Tel: +49/ 40/ 229 445 67
E-mail: honorarkonsul@slovakiahamburg.com

Konzulárny úrad Bad Homburg

Honorarkonsulat der Slowakischen Republik
Dietigheimer Straße 21
61 350 Bad Homburg
Germany

Tel: +49/ 6172/ 297 59
E-mail: imrich.donath@gmx.de

Hlavné mesto v Nemecku

Berlín, ležiaci v severovýchodnom Nemecku na rieke Spréva, je hlavné mesto Nemecka zároveň krajina vo forme mestského štátu. V meste sa traduje kultúrna pestrosť a tolerancia hlavne z čias Západného Berlína, ktorý sa stal v tomto zmysle „slobodným“ mestom podľa hesla „pre každého niečo“. Okrem nespočetného počtu divadiel sa tu nachádzajú aj tri opery - Štátna, Nemecká a komická. Nájdete tu tiež množstvo múzeí, galérií, univerzity, kostoly a pod. Za najnavštevovanejšiu pamiatku mesta sa považuje Budova ríšskeho snemu, Brandenburská brána a Berlínsky dóm.

Počasie v Nemecku

Nemecko leží v oblasti západoeurópskeho mierneho a vlhkého podnebia s prejavujúcimi sa vplyvmi kontinentálneho podnebia následkom väčšej vzdialenosti od oceánu. Krajinu charakterizuje krátka jar, teplé letá a dlhé veterné zimy.

Víza a cestovné doklady v Nemecku

Od 1. mája 2004 môžu občania SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území NSR (§8 Zákona o voľnom pohybe/EÚ) po preukázaní sa platným cestovným dokladom (cestovný pas) resp. občianskym preukazom - identifikačnou kartou a na vyzvanie sa týmto preukázať.
Občan SR sa môže na území NSR zdržiavať do posledného dňa platnosti cestovného dokladu. Pri turistickom alebo služobnom pobyte, kde celková doba pobytu nepresiahne 3 mesiace, nie je povinnosť prihlásiť sa k pobytu.
Rodinní príslušníci slovenských občanov, ktorí nemajú štátnu príslušnosť niektorého členského štátu EÚ, resp. nemajú povolenie k pobytu v členskej krajine Schengenu naďalej podliehajú vízovej povinnosti.
Na dobu pobytu je potrebné mať uzavreté zdravotné poistenie, ktorej účel pre bežné lekárske ošetrenie spĺňa i Európska zdravotná karta. Finančná zábezpeka, t.j. finančný limit na osobu sa od občanov SR pri vstupe do NSR nevyžaduje.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Nemecka?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť