Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Úvod:
4-dňový autokarový zájazd.

Perex:
Regensburg so zachovalým historickým centrom (UNESCO), Bamberg (UNESCO) so starou radnicou, Bayreuth s operným domom z obdobia baroka (UNESCO) a návšteva starobylého mesta Passau.

Ubytovanie:
3x v hoteli 3*.

Stravovanie:
3x raňajky.

Celková cena zahŕňa:
Dopravu luxusným autokarom, 3x ubytovanie s raňajkami v hoteli/ penzióne 3*, sprievodcu.

Celková cena nezahŕňa:
Za 1/1 izbu 110 EUR, za miesto v prednej polovici autokaru 7 EUR.
Vstupy, cestovné poistenie a pobytovú taxu.

Poznámka:
Zmena programu vyhradená.

Doprava:
Autokar.

1. deň:
Odchod z Bratislavy o 06:00 hod., popoludní príchod do Regensburgu. Významné biskupské mesto so zachovalým historickým centrom (UNESCO) a krásnymi pamiatkami: brána Porta Praetoria, stredoveká radnica, najstarší zachovalý kamenný most severne od Álp „Steinerne Brücke“ - symbol mesta, katedrála Sv. Petra a iné. Ubytovanie v okolí.

2. deň:
Raňajky. Odchod do mesta Bamberg (UNESCO), ktoré rovnako ako Rím, vyrástlo na siedmych pahorkoch a je nazývané aj mestom piva. Okrem rieky Regnitz prechádza cez mesto riečny kanál Mohan-Dunaj. Na ostrove uprostred rieky Regnitz stojí stará radnica, odkiaľ je pekný výhľad na nábrežie. Hovorí sa mu „Malé Benátky“. Dominantou mesta je námestie s katedrálou sv. Petra a sv. Juraja so svetoznámou jazdeckou sochou v životnej veľkosti. Ubytovanie.

3. deň:
Raňajky. Odchod do mesta Bayreuth. Nádherné reprezentatívne barokové budovy, Eremitáž (Starý zámok), Nový zámok a tiež najväčšia pýcha mesta – markgrófsky Operný dom z obdobia baroka (UNESCO). Mesto je spojené aj s menom slávneho hudobného skladateľa Richarda Wagnera. Po prehliadke pokračovanie do Passau, ubytovanie.

4. deň:
Raňajky. Prehliadka mesta Passau, mesta troch riek: Dunaj, Inn a Illz, ktoré sa tu zlievajú do jednej rieky a pokračujú ďalej ako Dunaj. Pre turistov je pohľad na sútok úžasným zážitkom. Starobylé mesto bolo v minulosti sídlom ríšskych kniežat – biskupov. Symbolom ich duchovnej moci bola katedrála „Dóm sv. Štefana“ z konca 17.stor. s najväčším organom na svete s neuveriteľným počtom 17 388 píšťal. Symbolom svetskej moci bol od r. 1219 hrad „Veste Oberhaus“. Z hradu je pekný výhľad na celé mesto a sútok riek. Po prehliadke odchod na Slovensko s návratom v neskorých večerných hodinách.