phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Svätá Zem - Izrael

Izrael

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Rámcový program zájazdu:

1.deň:
odchod autobusom z Prešova a Bratislavy na letisko do Budapešti, s nasledným odletom do Tel Avivu . Transfer autobusom do Betlehema, večera a nocľah.

2.deň:
Téma dňa : Božia láska

po raňajkách prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah v Betleheme.

3.deň:
Téma dňa : Hriech po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Jericha, Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah v Betleheme.

4.deň:
Téma dňa : Spása v Ježišovi Kristovi

po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa, miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Výstup taxíkom na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia Pána. Večera a nocľah v Nazarete /Tiberias/.

5.deň:
Téma dňa : Uver a obráť sa

po raňajkách odchod ku Genezaretskému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov. Večera a nocľah v Betleheme.

6.deň:
Téma dňa : Svätý Duch

po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, kostol Galicantu, Hora Sion - Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah v Betleheme.

7.deň:
Téma dňa : Cirkev ako spoločenstvo

po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote. Večera a nocľah v Betleheme.

8.deň:
Téma dňa : Máme miesto v nebi

po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema na Olivovú horu - kostol Nanebovstúpenia Pána /sviatok Nanebovstúpenia Pána/. Popoludní nášteva Abu Gosh /Emmaus/. Odchod na letisko do Tel Avivu s následným odletom. Po prílete odchod autobusom na Slovensko.

Cena zahŕňa:
letenka, letiskové a palivové príplatky - 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením - doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom - odborný sprievodca - kňaz - autobusová doprava na letisko a späť

Cena nezahŕňa:
- obslužné a vstupy podľa programu, taxík na Horu Tábor, čo predstavuje sumu 100,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/ - komplexné cestovné poistenie

Poznámky a informácie:
Ceny sú kalkulované pri kurze 1 EUR = 1,25 USD. Pri pohybe kurzu o 5% si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny. Na tento zájazd sa nevzťahujú žiadne zľavy , nakoľko sme sa snažili stanoviť najvýhodnejšiu možnú cenu.