phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Kroměříž - UNESCO, Velehrad výstava Floria

Zlínsky kraj, Česko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 6,00 hod., z P. Bystrice o 6,30 hod., po príchode do nádherného mesta Kroměříž, pamiatky UNES-CO, ktoré je tiež nazývané „Hanácke Atény“, návšteva Výstaviska, kde sa tento rok koná 42. ročník tradičných celo-štátnych predajných výstav Floria, s historickou promenádou v kvetoch. Kostoly sv. J. Krstiteľa a baroková kaplnka kostola sv. Mórica budú vyzdobené kvetmi a vstup do kostolov bude zdarma. Aranžmá na Výstavisku bude v štýle pr-vej republiky, symbolizuje nonšalantnosť, eleganciu a gentlemanstvo, s pôvabnou výzdobou z kvetov vrcholného leta – z ľalií, georgín, gladiolov... Pánov poteší unikátna expozícia nádherných automobilových veteránov českej výroby z 30. rokov, to všetko za hudobného sprievodu živej klavírnej hudby a swingovej kapely. Súčasťou je predajná výstava kak-tusov, skululentov, balkónoviek, výstava drobných zvierat, vtákov, modernej aj historickej poľnohospodárskej tech-niky. V jedinečnej Kvetnej záhrade bude súbežne prebiehať festival barokovej kultúry Hortus Magicus.

Výstava je určená všetkým záhradníkom, chatárom, milovníkom kvetov a je spojená s predajom všetkých rastlín, zá-hradnej techniky a záhradkárskych potrieb. Ojedinelá koncepcia 6 tématicky odlišných záhrad vytvára príjemné odpo-činkové zóny. Architektonicky nadväzujú na atmosféru známych a celosvetovo obdivovaných japonských, francúz-skych a stredoeurópskych záhrad. Ilúziu prírody vytvárajú štýlové zákutia oddelené kamennými stenami, vodnými plo-chami alebo vodopádmi.

V bohatom kultúrnom programe účinkujú podľa jednotlivých dní českí i zahraniční umelci. V tento deň vystúpi Petra Černocká od 11,00 – 12,00 hod.

Individuálne prehliadka dominantného Arcibiskupského zámku, pamiatky Unesco /reprezentatívne interiéry, sály, sú-kromné apartmány, knižnice/, Kvetnej záhrady, ktorá je unikátom svetového záhradníckeho umenia. Ponúka labyrinty zelených stien, 244 m dlhú Kolonádu, dva historické skleníky, Rotundu, kvetinovú a sochársku výzdobu.

 Návšteva Velehradu, jedného z najvýznamnejších pútnických miest Moravy. Jeho história siaha do obdobia pred viac ako 800 rokmi, kedy tu prišlo prvých 12 cisterciánskych mníchov a začali budovať kláštor, ktorý sa stal nositeľom omnoho staršej duchovnej tradície, siahajúcej do 9. st., súvisiacej s príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda.

Pýchou farnosti je nádherná baroková Bazilika Nanebevzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda. V bohato zdobenej bazilike nájdete oltár, kaplnku Panny Márie s velehradským palladiom, hrob arcibiskupa Antonína Stojana

v Kráľov-skej kaplnke, sarkofág kardinála Tomáša Špidlíka zdobený nádhernými mozaikami, súsošie sv. Cyrila a Metoda, ich obraz a ďalšie pamiatky.

Po skončení prehliadky odchod na Slovensko.


Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma


V cene je zahrnuté: doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie