phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

3.stretnutie priateľov južnej Moravy - Břeclav, zámok Milotice

Juhomoravský kraj, Česko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

PROGRAM:

Odchod zo Žiliny o 5,45 hod., možnosť nástupu v Bytči, P. Bystrici a ďalej po trase – smer Trenčín. Príchod do historickej Břeclavi, ktorá sa v tento deň stane centrom folklóru južnej Moravy. Koná sa tu 3. Stretnutie priateľov južnej Moravy, novej tradície, kedy sa raz v roku stretnú krojovaní z južnej Moravy s priateľmi folklóru z celej ČR, ale aj zo zahraničia k oslave krásnej „Moravěnky“. Čaká vás bohatý program, začína Mužáckym majstrovstvom Slovácka vo verbuňku a nasleduje úžasný slávnostný krojovaný sprievod všetkých zúčastnených obci. Tento rok sa bude oslavovať aj výročie 100 rokov od založenia spoločnej vlasti Čechov, Moravanov, Slezanov a Slovákov – Československej republiky a slávností sa zúčastnia aj krojovaní

priatelia folklóru a tradícií zo Slovenska. Vyhrávať bude dychovka, cimbalové muziky, vystúpia folklórne súbory, ochutnať môžete vína tých najlepších juhomoravských vinárov, špeciality podlužianskej kuchyne a ostatných regiónov.

Prijmite pozvanie na toto stretnutie v srdci Podlužia k oslave folklóru, tradícií a nádherných krojov. V predchádzajúcom roč-níku sa zišlo 650 krojovaných z 59 obcí.

 

Mesto Břeclav patrilo do panstva významného šľachtického roku Lichtenštajnovcov a považuje sa za vstupnú bránu do Led-nicko-valtického areálu, ktorý vznikal niekoľko storočí pod ich starostlivým dohľadom. S jeho históriou sa môžete zoznámiť v Lichtenštajnskom dome, kde okrem zaujímavej expozícii nájdete aj vinotéku s moravskými vínami. Z historických pamia-tok vyniká farský kostol sv. Václava, synagóga, kaplnka sv. Rocha, farský kostol Navštívenia P. Márie a renesančný zámok, momentálne v rozsiahlej rekonštrukcii.

 

Pokračovanie do Milotíc, prehliadka unikátneho zámku Milotice, perly juhovýchodnej Moravy, výnimočne zachovaný komp-lex barokových stavieb a záhradnej architektúry. Expozícia ponúka pohľad do životného štýlu a zvykov posledných  majite-ľov rodu Seilern - Aspang: zariadené interiéry, zámocký areál s čestným nádvorím, jazdiarňou, koniarňou, dvoma oranžéria-mi, francúzskym parkom a priľahlou bažanticou.

 

Odchod na Slovensko

 

Kolektív nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma


V cene je zahrnuté: zahrnutá doprava autobusom, prehliadky so sprievodcom CK

Možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie