phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

160. jubileum - Lurdy

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Program zájazdu:


1.deň:

odchod zo Slovenska v poobedňajších hodinách, nočná jazda cez Rakúsko a Taliansko do Francúzska.


2.deň:

príchod do La Salette, jedného z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návštěva Baziliky Panny Márie, svätá omša, možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, eventuálne výstup na horu Gargas. Ubytovanie.


3.deň:

ráno odchod do Lúrd. Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.


4.deň:

po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X.  Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská Krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Ubytovanie, večera.


5.deň:

skoro ráno cca o 5.00 hod. odchod do  do Ovieda. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Pánovi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k starobylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Pokračovanie do Santiago de Compostela. Ubytovanie a večera.


6.deň: 

náboženský program. Návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Sv.  omša, pokračovanie do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, presne pred 100 rokmi, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Náboženský program – Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.   


7.deň:

po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime. Prehliadka moderného chrámu najsvätejšej trojice, osobné modlitby, individuálny program. Krížová cesta s možnosťou  návštevy rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Hyacinty Marto v Aljustreli. Večer odchod na letisko, odlet do Budapešti.


8.deň:

skoro ráno prílet a následne transfér do Bratislavy.


Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !  


V cene je zahrnuté:

letenka Lisabon -  Budapešť

lux bus

4 x hotelové ubytovanie*** s polpenziou, 1 x pútnicky dom

duchovný doprovod, sprievodca

transfer z letiska Budapešť  do Bratislavy.


V cene nie je zahrnuté:

mestská taxa -  platí sa na mieste

servisné poplatky 119,- €

vstupy

komplexné cestovné poistenie 16,- €