mail_outlineinfo@desirea.sk

Rumunsko

Krajina kontrastov, prírodných zázrakov a histórie na hranici Európy.

Rumunsko sa nachádza na Balkánskom polostrove v juhovýchodnej časti Európy. V strede krajiny dominujú Karpaty a veľmi zaujímavá je oblasť Delty Dunaja zaberá cca 3 500 km² a ako prírodná rezervácia je na zozname svetového dedičstva UNESCO. Východiskom do delty je mesto Tulcea. Názov krajiny România je odvodené od slova român, ktoré je odvodené z latinského slova romanus. Zaujímavosť je, že rovnakým menom, teda Romania, prípadne Rumeli do 19. stor. nazývali aj Gréci dnešné Grécko. Samotní Gréci sa tiež nazývali Romaioi, teda Rimania, v podstate rovnako ako aj Rumuni. Je to dôsledok byzantskej národnej identity, Byzancia bola totiž gréckym pokračovateľom Rímskej ríše. Zaujme vás bohatá sieť turistických chodníčkov a tiež krásne pláže s rozmanitými službami.

 • 1. krajina

  ktorá zaviedla daň z nezdravého jedla

 • 2. najväčšia

  administratívna budova na svete (parlament; po Pentagone)

 • 60%

  populácie medveďa hnedého žije v rumunských Karpatoch

 • najväčšie

  ložiská zlata v Európe

Štátne sviatky v Rumunsku

Január

1. január Nový rok
2. január Nový rok
24. január Štátny sviatok

Február

19. február Constantin Brâncuși

Apríl

Ortodoxný veľkonočný pondelok

Máj

1. máj Sviatok práce
28. máj Ortodoxný sviatok sv. Ducha

August

29. august Zosnutie presvätej Bohorodičky

November

30. november Deň sv. Andreja

December

1. december Zjednotenie Rumunska
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december Druhý sviatok vianočný

Veľvyslanectvo a ambasáda v Rumunsku

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti

Strada Otetari,
020977 Bucuresti

Telefón: 0040 213006100, 0040 213006107
Mobil: 0040 744372825 (Pohotovostná služba)
E-mail: emb.bucharest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/bukurest

Hlavné mesto v Rumunsku

Bukurešť je hlavné a najväčšie mesto Rumunska. Podľa legendy bola pomenovaná podľa pastiera Bucura, čo v rumunčine znamená veselý. Za najzaujímavejšie paniatky je považovaný pravoslávny kláštor nad mestom - Palatul Patriarhiei, kláštor Plumbuita, pravoslávny chrám Stavropoelos, triumfálny oblúk a kráľovský palác.

Počasie v Rumunsku

V Rumunsku prevláda kontinentálna klíma. Na pobreží sú letné teploty ovplyvňované najmä morskými prúdmi, ale vo vnútrozemí bývajú veľmi vysoké. Najstudenšie zimy sú v Karpatských horách, kde sa udržiava sneh od decembra až do neskorého apríla. Na pobreží sú zimy miernejšie.

Víza a cestovné doklady v Rumunsku

Štátni občania SR môžu pricestovať do Rumunska s platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom.
Občania EÚ a ich rodinní príslušníci majú povinnosť do 15 dní odo dňa vstupu na územie Rumunska prihlásiť sa na najbližšom útvare cudzineckej polície. Rovnaká lehota platí i pre oznámenie akejkoľvek relevantnej zmeny, ktorá u cudzinca nastane. Pokiaľ sa občan EÚ hodlá zdržiavať na území Rumunska maximálne 3 mesiace, nie je potrebné si vybavovať žiadne ďalšie formality. V prípade pobytu nad 3 mesiace je potrebné, aby si občan SR vybavil registráciu.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Rumunska?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť