mail_outlineinfo@desirea.sk

Maďarsko

Krajina sladkého vína, ostrého jedla, termálnych vôd a tradícií.

Maďarsko je vnútrozemský štát v strednej Európe a ypĺňa priestor Panónskej nížiny. Po prvej svetovej vojne prišlo o viac ako 2/3 svojho územia. Až 68% potvrchu krajiny tvoria nížiny a na severovýchode krajiny sa nachádza suchá step - pusta. V Maďarsku sa nachádza najväčšie termálne jazero na svete - Hevízske jazero. Asi najtypickejším znakom pôvodu Maďarov je ich jazyk. Maďarčina, ktorá patrí k ugrofínskej jazykovej skupine, je vzdialene spríbuznená s niektorými jazykmi severnej Európy (fínčina, estónčina).

 • 3.

  najväčší parlament na svete

 • najviac

  pornoherečiek

 • Harry Houdini

  bol rodákom z Budapešti

 • najstaršie

  pevninské metro v Európe

Štátne sviatky v Maďarsku

Január

1. január Nový rok

Marec

15. marec Sviatok sv. Jozefa

Apríl

Veľkonočný pondelok

Máj

1. máj Sviatok práce
Svätodušný pondelok

August

20. august Sviatok ústavy a kráľa sv. Štefana

Október

23. október Deň republiky

November

1. november Deň všetkých svätých

December

25. december 1. sviatok vianočný
26. december 2. sviatok vianočný

Veľvyslanectvo a ambasáda v Maďarsku

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti

Stefánia út. 22-24,
Budapest XIV. obv.

Telefón: 0036 14609010
Mobil: 0036 302695997 (pohotovostný mobil)
E-mail: emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/budapest

Slovenský inštitút v Budapešti

Rákóczi út 15,
H - 1088 Budapešť VIII.

Telefón: 0036 13274000
E-mail: si.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/sibudapest

Generálny konzulát SR v Békešskej Čabe

Derkovits sor 7,
5600 Békéšská Čaba

Telefón: 0036 66445094
Mobil: 0036 30 9635777 (pohotovostná služba)
E-mail: cg.bekescsaba@mzv.sk
www.mzv.sk/web

Hlavné mesto v Maďarsku

Budapešť alebo Perla či kráľovná na Dunaji, ako sa niekedy nazýva, je najväčšie a hlavné mesto Maďarska. Leží na oboch brehoch rieky Dunaj, ktorý preteká mestom zo severu na juh a vytvára v meste niekoľko ostrovov. Najväčším historickým míľnikom mesta je rok 1526, kedy Budín na asi jeden a pol storočia stal sídlom pašu a súčasťou Osmanskej ríše. Turisti v meste najradšej navštevujú okrem budovy parlamentu, Baziliku sv. Štefana, Námestie hrdinov, Citadelu, Rybársku baštu a ďalšie.

Počasie v Maďarsku

Pre Maďarsko je typické kontinentálne podnebie s teplými suchými letami s občasnými silnými zrážkami a studené zimy aj so snehom. Ročný úhrn zrážok zo západu na východ klesá.

Víza a cestovné doklady v Maďarsku

Občania SR môžu vstupovať na územie Maďarska ako turisti najviac na po dobu 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom platným počas celého pobytu v Maďarsku. Nevyžaduje sa žiadna ďalšia doba platnosti dokladu po opustení územia Maďarska. V prípade, že Slováci tranzitujú cez Maďarsko do ďalších krajín, je nutné, aby mali doklad (pas alebo občiansky preukaz) platný aspoň takú dobu akú vyžadujú predpisy ďalších navštívených krajín.

Deti do 15 rokov musia mať vlastný platný cestovný pas. Ak maloleté dieťa cestuje samé, alebo v sprievode iných dospelých osôb, ako rodičov, odporúča sa mať písomný doklad o súhlase rodičov, zverenie dieťaťa do opatery s označením osôb, času ako aj miesta pobytu a pod. Ak nie je možné zabezpečiť text v maďarskom jazyku odporúča sa anglický text.

V prípade, že Slovák pokračuje v ceste do tretej krajiny a na hranici zistí neplatnosť alebo absenciu potrebného dokladu musí sa vrátiť na Slovensko a zabezpečiť si platný doklad. Ak zistí stratu alebo odcudzenie dokladu v Maďarsku je potrebné túto skutočnosť nahlásiť na polícii v obvode, kde ku strate došlo, a s dokladom od maďarskej polície sa vrátiť do 48 hodín na Slovensko. Nie je potrebné kontaktovať Konzulárne oddelenie veľvyslanectva.Náhradný cestovný doklad sa v Maďarsku nevydáva ani na Veľvyslanectve SR ani na Generálnom konzuláte SR v Békešskej Čabe, keďže tento doklad je len na cestu do SR a maďarské orgány ho nevyžadujú.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Maďarska?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť