mail_outlineinfo@desirea.sk

Kanada

Krajina hokeja, divokej prírody a javorového sirupu s vynikajúcou povesťou.

Kanada je štát v severnej Amerike rozprestierajúci sa od pobrežia Atlantického až k pobrežiu Tichého oceánu. Okrem toho ku Kanade patrí aj množstvo arktických ostrovov na severe. Názov vznikol zo slova Kanata, čo v reči kmeňa Hurónov znamená dedina alebo osídlenie. Jej hranica s južným susedom - USA je najdlhšou hranicou na svete. Európania (ak nepočítame vikingské výpravy) začali krajinu objavovať až na konci 15. storočia. V Kanade sa nachádza najsevernejšie trvalo osídlené miesto sveta - CFS Alert, ktoré sa nachádza 817 kilometrov od severného pólu. Úradné jazyky sú dva - angličtina a francúzština (okrem Ostrova princa Eduarda, Newfoundlandu a Labradoru, kde je oficiálnym jazykom iba angličtina). Najzaujímavejším v Kanade je pre cestovateľov jednoznačne príroda. Najznámejšie sú samozrejme Niagarské vodopády, ktoré patria čiastočne Kanade a čiastočne USA. Okrem toho sa určite oplatí vidieť Národný park Banaff, zimné stredisko Whistler, či pobrežie Bay of Fundy.

 • lakros

  je národný šport (nie hokej)

 • 100 rokov

  po vzniku štátu vznikla vlajka

 • 20%

  svetových zásob sladkej vody sa nachádza v Kanade

 • Li

  je najčastejšie priezvisko v Kanade

Štátne sviatky v Kanade

Január

1. január Nový rok

Február

12. február Deň rodiny (Britská Kolumbia)
18. február Deň rodiny (Alberta, New Brunswick, Ontario a Saskatchewan, 3. februárový pondelok)
18. február Deň kultúrneho dedičstva Nového Škótska (3. februárový pondelok)
18. február Deň Louisa Riela (Manitoba, 3. februárový pondelok)

Marec

19. marec Deň sv. Patrika (Newfoundland, Labrador)

Apríl

Veľký piatok (okrem Quebecu)
Veľkonočný pondelok (Nunavut, Alberta, Quebec)
23. apríl Deň sv. Juraja (Nefoundland, Labrador)

Máj

21. máj Deň Viktórie (v pondelok pred alebo na 24.5., okrem New Brunswicku a Nového Škótska)
21. máj Národný deň patriotov (Quebec)

Jún

21. jún Deň pôvodných obyvateľov (severozápadné oblasti, Yukon)
24. jún Deň objavenia (Newfoundland, Labrador, pondelok najbližší k 24.6.)
25. jún Národný deň Quebecu

Júl

1. júl Deň Kanady (Nové Škótsko)
1. júl Deň Kanady (okrem Nového Škótska, ak je 1.7. nedeľa, tak najbližší pondelok)
9. júl Deň Nunavutu
9. júl Deň Viliama Oranžského (Newfoundland, Labrador)

August

5. august Občiansky deň
5. august Deň kultúrneho dedičstva (Alberta, 1. augustový pondelok)
6. august Občiansky deň (Ontario)
19. august Deň objavenia (Yukon, tretí augustový pondelok)

September

2. september Sviatok práce (1. septebmrový pondelok)

Október

14. október Vďakyvzdanie (okrem Newfoundlandu a ostrova Princa Eduarda, 2. októbrový pondelok)

November

11. november Pamätný deň
12. november Pamätný deň

December

25. december Vianoce
26. december Boxing Day (Ontario, Alberta, Newfoundland, Labrador, Nunavut, Nova Scotia)

Veľvyslanectvo a ambasáda v Kanade

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe

50 Rideau Terrace,
K1M 2A1 Ottawa, Ontario

Telefón: 001 6137494442
Mobil: 001 6132968659 (pohotovostný mobil)
E-mail: emb.ottawa@mzv.sk
www.mzv.sk/web/ottawa

Hlavné mesto v Kanade

Hlavné, ale až štvrté najväčšie mesto Kanady je Ottawa, nachádzajúca sa v provincii Ontario v juhozápadnej časti Kanady. Pôvodne bola oblasť obývaná kmeňom Algoquínov. Dnes je mesto známe vysokým životným štandardom a nízkym percentom nezamestnanosti. Ottawa hostí množstvo sezónnych aktivít - najznámejší je zimný festival Winterlude, ktorý je najväčší festival v Kanade. Okrem toho sa tu konajú oslavy Dňa Kanady, Bluesfest a mnoho ďalších. Veľkým lákadlom je aj Kanadská národná galéria, ktorej dizajn vytvoril známy architekt Moshe Safdie, Kanadské vojnové múzeumm Kanadské múzeum prírody a Kanadské múzeum histórie.

Počasie v Kanade

Klimatické podmienky vykazujú vďaka obrovskej rozlohe krajiny veľké rozdiely. Na najvzdialenejšom severe a na arktickom súostroví je drsné polárne podnebie (priemerné ročné teploty od 0 do - 20C a zrážky do 200 mm). Zvyšok krajiny je v miernom pásme s veľkými teplotnými rozdielmi v lete a v zime. Pacifické pobrežie je v lete teplé a pomerne suché, ale v zime mierne, oblačné a vlhké. Vnútrozemské podmienky sú extrémnejšie, v závislosti od nadmorskej výšky. Južné časti strednej Kanady sú vlhké s horúcimi letami, studenými zimami a hojnými zrážkami po celý rok. V samotnom hlavnom meste sa počasie vyznačuje veľkými sezónnymi rozdielmi. V lete teplota nezriedka vystúpi nad 30C, pričom kvôli vysokej, niekedy až 100% vlhkosti vzduchu je pocitová teplota až 40C. V zime, ktorá začína koncom novembra a končí až v polovici apríla, klesá teplota pod -20C, vďaka prúdeniu studeného vzduchu zo severu (tzv. windchill) je však pocitová teplota aj -35C.

Víza a cestovné doklady v Kanade

Doba platnosti cestovného pasu musí presahovať predpokladanú dĺžku pobytu v Kanade. V čase príchodu do Kanady by mal byť cudzinec schopný preukázať prístup k dostatočným finančným prostriedkom na celú dobu pobytu, ako aj spiatočnú letenku do SR alebo do inej krajiny, na územie ktorej je oprávnený sa vrátiť – v opačnom prípade mu môže byť vstup zamietnutý. Občanom SR cestujúcim do Kanady sa odporúča mať cestovné zdravotné poistenie na celú dobu pobytu pre prípady nevyhnutného lekárskeho ošetrenia, ktoré musí byť vo väčšine prípadov uhradené vopred.
Pri vstupe na kanadské územie musí mať turista vyplnenú colnú deklaráciu (tlačivo dostane na palube lietadla alebo vo vyplní v elektronickom kiosku na letisku). Imigračným pracovníkom môže byť požiadaný o krátky pohovor, resp. vyzvaný na kontrolu batožiny. V žiadnom prípade sa do krajiny nesmú dovážať potraviny, omamné látky, chránená fauna a flóra. Pred vycestovaním odporúčame kontaktovať kanadský zastupiteľský úrad a overiť si aktuálne vstupné a výstupné podmienky.

Cestovanie maloletých:

Ak dieťa cestuje samo: dieťa musí okrem pasu predložiť kópiu svojho rodného listu a písomný súhlas oboch rodičov s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku, obsahujúci adresu a tel. číslo rodičov, ako aj meno, adresu a tel. číslo osoby, ktorá bude za dieťa zodpovedná v Kanade.
Ak dieťa cestuje iba s jedným rodičom: rodič musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópiu rodného listu dieťaťa a písomný súhlas druhého rodiča s cestou v anglickom alebo francúzskom jazyku, obsahujúci adresu a tel. číslo druhého rodiča. Vyžaduje sa aj kópia pasu (alebo iného identifikačného dokladu) druhého rodiča. V prípade rozvedených rodičov, ktorí majú dieťa v striedavej starostlivosti, sa vyžadujú kópie dokumentov podľa, ktorých je dieťa v opatere cestujúceho rodiča, ako aj vyššie uvedený písomný súhlas druhého rodiča. V prípade, že bolo dieťa zverené do výlučnej starostlivosti jedného z rodičov, postačujú kópie dokumentov potvrdzujúcich túto skutočnosť. V prípade, ak jeden z rodičov zomrel, vyžaduje sa kópia úmrtného listu.
Ak dieťa cestuje s adoptívnymi rodičmi/pestúnmi: adopt. rodič/pestún musí okrem pasu dieťaťa predložiť kópie dokladov preukazujúcich svoj právny vzťah k dieťaťu. Ak dieťa cestuje s osobou inou ako v bodoch vyššie: sprevádzajúca osoba musí predložiť písomný súhlas oboch rodičov/adopt. rodičov/pestúnov spolu s kópiami ich cestovných pasov/dokladov totožnosti. Súhlas musí obsahovať aj adresu a tel. číslo, na ktorom sú rodičia/adopt. rodičia/pestúni zastihnuteľní.
Podľa kanadských úradov nemusia byť podpisy na vyššie uvedených písomných súhlasoch s cestou notársky overené. Napriek tomu, že to kanadské úrady výslovne nevyžadujú, doklady v inom ako slovenskom jazyku je vhodné mať preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Kanady?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť