mail_outlineinfo@desirea.sk

Bielorusko

Krajina zemiakov, brezových lesov a technológie.

Bieloruská republika je rovinatá krajina v oblasti východnej Európy typická množstvom lesov a jazier. Krajina má dva oficiálne jazyky - bieloruský a ruský, pričom pri hraniciach sa hovorí tzv. trasyankou, čo je mix týchto dvoch jazykov. Od roku 1994 je v pozícii prezidenta Alexander Lukašenko. V zozname svetového dedičstva Unesco sú zapísané štyri lokality: Hradný komplex Mir, Hrad Nesviž, Belovežský prales (zdieľaný s Poľskom) a Struveho geodetický oblúk (zdieľané s ďalšími deviatimi krajinami).

 • 300+

  receptov zo zemiakov

 • 11 000+

  jazier

 • 8x

  bol Minsk zrovnaný so zemou

 • 180 kg

  zemiakov ročne na Bielorusa

Štátne sviatky v Bielorusku

Január

1. január Nový rok
7. január Ortodoxné Vianoce

Marec

8. marec Medzinárodný deň žien
9. marec Štátny sviatok

Apríl

Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa (ortodoxná)
17. apríl Deň spomienky (9 dní po ortodoxnej Veľkej noci)
30. apríl Sviatok práce

Máj

1. máj Sviatok práce
9. máj Deň víťazstva

Júl

3. júl Deň nezávislosti

November

7. november Deň októbrovej revolúcie

December

24. december Vianoce
25. december Vianoce

Veľvyslanectvo a ambasáda v Bielorusku

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Minsku

Volodarskogo 6,
220 030 Minsk

Telefón: 00375 172852999
Mobil: 00375 296782464 (pohotovostný mobil/ТОЛЬКО ДЛЯ СЛОВАЦКИХ ГРАЖДАН В ЭКСТРЕННЫХ СИТУАЦИЯХ)
E-mail: emb.minsk@mzv.sk
www.mzv.sk/web/minsk

Víza a cestovné doklady v Bielorusku

Vstup slovenských občanov na územie Bieloruskej republiky, ako aj opustenie jej územia, je možné na základe platného cestovného pasu, resp. rovnocenného dokladu a udeleného platného víza, ak príslušnými dohodami Bieloruskej republiky s cudzími štátmi nie je stanovený iný postup.
Na základe Nariadenia prezidenta Bieloruskej republiky sa doba bezvízového pobytu pre cudzincov (vrátane občanov SR) v Bieloruskej republike od 27.07.2018 predlžuje na 30 dní.

Podmienky bezvízového vstupu:
vstup do krajiny a výstup z krajiny je uskutočnený výlučne cez hraničný priechod na Medzinárodnom letisku v Minsku;A5
platný cestovný pas alebo rovnocenný doklad oprávňujúci na cestu do zahraničia;
dĺžka bezvízového pobytu neprekročí 30 dni, pričom tento nemôže byť predĺžený na viac ako 30 dní;
finančné prostriedky - na každý deň pobytu sumu vo valute alebo v bieloruských rubľoch, ekvivalentnú nie menej ako dvom základným veličinám, alebo 50 základným veličinám, pokiaľ pobyt bude plných 30 dní (v súčasnom období je to ekvivalent cca 23 EUR na deň);
platné zdravotné poistenie platné na území Bieloruskej republiky so sumou poistného krytia najmenej 10.000,-EUR.

Dôležité upozornenia: poriadok bezvízového režimu cez medzinárodné letisko v Minsku sa nevzťahuje na cestujúcich, ktorí vstúpili na územie Bieloruskej republiky z letísk v Ruskej federácií, alebo letecky cestujú do Ruskej federácie (tieto lety patria k vnútroštátnym a hraničná kontrola sa na nich nevykonáva);
bezvízový režim sa nevzťahuje na cudzincov, ktorí cestujú do Bieloruska za účelom práce, vykonávania obchodnej činnosti a štúdia, kde dĺžka pobytu prevyšuje 30 dní;
doba bezvízového pobytu sa počíta v celých kalendárnych dňoch (prvý deň je deň príletu, posledný deň je deň odletu, nezávisle od času príletu alebo času odletu);
cudzinci ktorí sa plánujú v rámci bezvízového režimu zdržiavať v Bielorusku viac ako 5 pracovných dní, sa musia zaregistrovať na teritoriálne príslušných útvaroch ministerstva vnútra (OVIR) v mieste svojho pobytu v Bielorusku. Pri pobyte v hoteloch, hosteloch, sanatóriách, príp. iných ubytovacích zariadeniach budú cudzinci zaregistrovaní ubytovacím zariadením.
možnosť bezvízového vstupu na územie Bieloruskej republiky sa nevzťahuje na pozemné hraničné priechody krajiny. Ak cudzinec cestuje do Bieloruskej republiky alebo tranzituje cez krajinu železničnou alebo automobilovou dopravou, musí mať platné bieloruské vízum;
v prípade nehody, choroby alebo iných nepredvídaných okolností, ktoré bránia cudzincovi včas opustiť krajinu, sa musí cudzinec obrátiť na územne príslušné oddelenie Úradu pre občianstvo a migráciu (OVIR) so žiadosťou o predĺženie termínu pobytu a udelenie výstupného víza z Bieloruskej republiky“.

Odporúčame pripoistiť sa.

Zájazd do Bieloruska?

Prezrite si našu starostlivo vybranú ponuku zájazdov.

Zobraziť