Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Brno je počtom obyvateľov najväčšie mesto Moravy a druhé najväčšie Česka. Je historickým hlavným mestom Moravy, v súčasnosti je správnym centrom Juhomoravského kraja s postavením štatutárneho mesta. Rozkladá sa na juhu Moravy na sútoku riek Svratka a Svitava. Má rozlohu 230,2 km2, k 18. marcu 2011 tu bolo na trvalý pobyt prihlásených 404 234 obyvateľov a v celej metropolitnej oblasti na ploche 3 170 km2 až 729 510 (2004), čo je viac ako počet obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja.

Program:                                     

05:00 hod. - odchod, cesta územím Slovenska, Česka.

10:30 – 17:00 hod. - v dopoludňajších hodinách príchod do Brna.  Prehliadka historického jadra mesta so sprievodcom – Chrám Sv. Petra a Pavla, Stará radnica, Brnenský orloj, možnosť návštevy unikátnej kostnice kostola Sv. Jakuba – po parížskej druhá najväčšia kostnica v Európe. Po spoločnej prehliadke bude osobné voľno a vychutnanie si prekrásnej predvianočnej atmosféry  na vianočných trhoch na Námestí Slobody, kde býva cca 35 stánkov + cca 25 gastronomických stánkov a na Dominikánskom námestí, kde nájdete vyrezávaný Advent, ZOO kútik, Ježiškovu poštu a zvoničku. Vo večerných hodinách odchod k autobusu spiatočná cesta na Slovensko.

17:00 hod.  - odchod z Brna

22:00 hod. - predpokladaný príchod

Zmena programu vyhradená! Časy sú len orientačné.

Cena zahŕňa: autobusová doprava, poplatky: parkovné, stojné, diaľničný poplatok, insolventnosť, odvod DPH, sprievodca CK.
Cena nezahŕňa: vstupy a komplexné cestovné poistenie UNION 2€/osoba/deň

Trasa: Banská Bystrica – Zvolen – Žiar nad Hronom – Žarnovica – Nová Baňa – Nitra – Bratislava – Brno; iné nástupné miesto na trase podľa dohody

Cena minibusom (Mercedes 18-miestny) - cena 62€