phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Tokajská vínna cesta

Košický kraj, Slovensko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

PROGRAM:


1.deň: odchod zo Žiliny o 5,30 hod. Našou prvou prehliadkou bude unikát – najväčšie a najstaršie opálové bane na svete. V mystickej atmosfére farebného podzemného sveta spoznáte jeho históriu, pre verejnosť uzavretú niekoľko de-saťročí. Potom nás čaká ďalší unikát – jediný studený gejzír Európy v Herľanoch. Navštívime historický Trebišov – vstupnú bránu do Tokajskej oblasti. Pozrieme si kaštieľ Imricha Csákyho a historický park s neogotickým Mauzóleom Andrássyovcov. Potom sa už vydáme po Tokajskej vínnej ceste, ktorej raritou sú stredoveké pivnice vytesané do so-pečných – tufových hornín, niektoré až do hĺbky 8 – 16 m. Pochádzajú z obdobia tureckých vojen a do určitej miery boli vybudované ako úkryty pred lúpežnými vojskami. V jednej z nich ochutnáme kvalitné vínko a miestne gastrošpe-ciality, ubytovanie.


2.deň:

raňajky, návšteva Borše – rodiska Františka II. Rákocziho, vodcu posledného protihabsburského povstania. Pokračujeme plavbou po rieke Bodrog, ktorá je opäť unikátom, ako jediná rieka v Európe nemá prameň. Počas plavby malebnými zákutiami sa dozviete o zaujímavostiach regiónu a uvidíte najnižšie položené miesto Slovenska. Plavba končí v maďarskom Sárospataku,

kde si pozrieme majstrovské dielo renesančnej architektúry – Rákocziho hrad. Vý-stava v Červenej veži nás oboznámi so životom šľachty v 16.-17. st., rodu Rákócziovcov je venovaná aj osobitná pamätná expozícia. Historicky zaujímavá je zbierka zbraní a renesančné lapidárium. Pozoruhodná

je tiež expozícia vinohradníctva a vinárstva oblasti Tokaj-hegyalja. Prehliadka historického centra, univerzity, kde kedysi učil aj J.A. Komenský.


Odchod na Slovensko.


Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma


V cene je: doprava autobusom, ubytovanie na 1 noc s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK


možný príplatok: vstupenky, cestovné poistenie


Pre kolektív podľa požiadavky


Cena je kalkulovaná s odchodom zo Žiliny, pri odchode z iného miesta vyúčtujeme skutočné km