Svätá zem

Izrael

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Program  zájazdu:
1.deň:
v poobedňajších hodinách stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne a následný odlet do Tel Avivu. Presun do Betlehema, ubytovanie.

2.deň:
Betlehem - Pole pastierov, podľa tradície miesto kde pastieri prijali od anjelov posolstvo o narodení Ježiša Krista. Karmelský kláštor.  Presun do Ein Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Presun do Betlehema,  ubytovanie.

3.deň:
presun do Galilee. Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1- miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb,  Genezaretské jazero – plavba loďou (10,- USD),  Tabgha 2 - miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum - dom sv. Petra a miestna  synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.  Kána Galilejská - miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby, ubytovanie.

4.deň:
možnosť výstupu na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 8,-USD/, prehliadka kostola Premenenia.  Nazaret - Bazilika Zvestovania a  kostol sv. Jozefa. Následne pohorie Karmel – nad jaskyňou, v ktorej žil prorok Eliáš, je vybudovaný chrám Stella Marin, miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej. Cezarea Prímorská – založil Herodes Veľký, bola rezidenciou rímskeho prefekta a po zničení Jeruzalema v roku 70 hlavným mestom provincie Judea. Dodnes sa zachovala časť aquaduktu, ktorý privádzal vodu z prameňov na úpätí hory Karmel. Ubytovanie v Betleheme.

5.deň: prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, Hora pokušenia, návšteva
Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Pre záujemcov fakultatívne návšteva Qumran a Masada (38,- USD). Návrat do Betlehema, ubytovanie.

6.deň:
Jeruzalem, Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka  Starého mesta - Krížová cesta /Via Dolorosa/, Bazilika Božieho hrobu – Kalvária, Golgota, Kostol sv. Anny, Západný múr /Múr nárekov/, presun do Betlehema, ubytovanie.

7.deň:
pokračovanie v prehliadke Jeruzalema - návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit - miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom, Galikantum – miesto, kde Peter zaprel Krista, presun do Betlehema - Bazilika Narodenia Ježiša Krista,  jaskyňa Mlieka, ubytovanie.

8.deň:
návšteva historickej lokality Emauzy, kde pútnici stretli zmŕtvychvstalého Krista. Okolo obeda odchod na letisko do Tel Aviv, odlet do Viedne a následne transfer na Slovensko. Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
V cene je zahrnuté:

- letenka Viedeň – Tel Aviv - Viedeň
- 7 x hotelové ubytovanie *** s raňajkami, 6 x večera 
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
- servisné  poplatky

V cene nie je zahrnuté:

- obslužné, ktoré predstavuje sumu 80,- € vrátane  vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter Noster, Galikantum a kostol sv. Anny (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
- transfer na a z letiska Viedeň 15,-- €

Možné príplatky:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,36 €/os. do 69 rokov, 14,72 €/os. od 70 rokov
- aj poistenie storna zájazdu: poistné  krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  16,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !