Stolové hory a okolie

Královohradecký kraj, Česko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Zámok Rychnov Nad Kněžnou – Nové Město Nad Metují – Klodzko a turistika v Stolových horách

Program:


1. deň: 19.07.2019
06:00 hod odchod zo Žiliny do Rychnova nad Kněžnou, osobné voľno na obed 13:00 hod prehliadka zámku, ktorého interiéry aj exteriéry sú veľkolepé. Majiteľkou je grófka Andrea Kolowrat, ktorej rod je s Rychnovom spätý od roku 1640. Zámok dal postaviť v roku 1676 František Karol I.Libštejnský z Kolowrat. Reprezentačné miestnosti sú bohato zariadené štýlovým nábytkom, zbraňami a obrazmi. Rodová obrazová galéria je svojim rozsahom najväčšia v Čechách.
K zámku patrí aj kostol Najsvätejšej trojice s Loretánskou kaplnkou a kaplnkou pražského Jezulátka, Monumentálne priečelie kostola navrhol slávny architekt Jan Blažej Santini-Aichel. V neďalekej zvonici sa nachádza najväčší súkromný zvon v Českej republike – Zvon Kryštof. pokračovanie na ubytovanie v Novom Měste nad Metují. Po ubytovaní krátky odpočinok. 17:00 hod prehliadka zámku, ktorého interiéry upravil v rokoch 1909 – 1912 renomovaný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Ten sa snažil zachovať čo najviac historických atribútov a súčasne zakomponovať nové, moderné prvky a technické zariadenia. Na Jurkovičovu prácu naviazali aj ďalší architekti, ktorí sa na úpravách zámku podieľali. Zámok sa tak stal ojedinelým reprezentatívnym sídlom, ktoré poskytovalo pohodlné bývanie. Interiéry majú barokovú a renesančnú výzdobu, ale zariadené sú v štýle vrcholnej secesie, kubizmu, art deco a funkcionalizmu.
Aj priľahlú záhradu navrhol Dušan Jurkovič. Je rozčlenená na okrasnú v štýle francúzskych záhrad so soškami trpaslíkov a alegóriami ľudských charakterov a na úžitkovú – ovocnú a zeleninovú. Architekt navrhol aj vyhrievaný skleník a vodný systém z rieky Metuje, určený na zavlažovanie. 19:00 hod večera v mieste ubytovania

2. deň: 20.07.2019

po raňajkách odchod do oblasti Stolových hôr. Chránené územie o rozlohe 63 km2 má najvyšší vrchol Szczeliniec Wielki 919 m n.m.. V ochrannom pásme sa nachádzajú obľúbené kúpeľné mestečká Polanica, Duszniki a Kudowa Zdroj. Stolové hory sú unikátne svojimi naplocho ležiacimi skalnými lavicami, ktoré vznikli v morskom prostredí približne pred 100 mil. rokmi. Dnes ich pretína hustá sieť peších turistických chodníkov v celkovej dĺžke 100 km. A tak sú dostupné všetky zaujímavosti masívu: skalné mestá na najvyššom vrchole, skalné labyrinty v Bludných skalách.
V neskorých popoludňajších hodinách návrat do Nového Města nad Metují, cestou jazda romantickým údolím rieky Metuje do časti Peklo. Osobné voľno na občerstvenie v chate, ktorá bola postavená podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča. Večera a ubytovanie ako v predošlý deň.


3. deň: 21.07.2019

Po raňajkách odchod do Dolného Sliezska, cez oblasť viacerých kladských kúpeľných mestečiek. Jedným z nich sú Duszniki-Zdrój, ktorého pýchou je skutočnosť, že tu koncertoval Frederik Chopin. Má malebné námestie s radnicou, ktoré sú moderne upravené. Pokračovanie do Klodzka, ktoré má búrlivú a fascinujúcu históriu. Gotický most sv. Jana prezývajú aj miniatúra Karlovho mosta. V skutočnosti je však oveľa starší, než ten pražský. V jeho podzemí je vybudovaná turistická trasa tisícročia poľského štátu v dĺžke 600 metrov, ktorá vedie na úpätie kladskej pevnosti. Práve ona je jednou z najdôležitejších a najokázalejších pamiatok Dolného Sliezska. Poskytuje výhľad na okolité hory a prekrásnu mestskú panorámu. V jej útrobách je výstava venovaná jej histórii a vojenskému životu. Po prehliadke pokračovanie v ceste späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hodV cene: 

doprava luxusným autobusom, ubytovanie 2 noci hotel ***, 2 x raňajky, 2 x večera, sprievodca CK

Nepovinný príplatok:

zájazdové poistenie UNION 6 €/os.
vstupné podľa výberu

V prípade nepredvídaných okolností vyhradzujeme si právo na zmenu programu.
CK je poistená proti úpadku v poisťovni UNION.


PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY