Skalické dni a skanzen Strážnice

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

"plavba po Baťovom kanáli"

Počas dnešného výletu sa vydáme na slovensko-moravské pohraničie. U českých susedov spoznáme Múzeum dediny juhovýchodnej Moravy v Strážnici a samotné mestečko trebárs aj z vodnej hladiny obľúbeného Baťovho kanála a na slovenskej strane navštívime kráľovskú Skalicu, ktorej rozmanité pamiatky ponúkajú jedinečnú možnosť sledovať všetky známe stavebné slohy na jednom mieste.... Dnes sa tu okrem iného koná aj festival Skalické dni plný zaujímavého programu a hodovania. Po rannom odchode z Bratislavy si to namierime do sympatického moravského mestečka Strážnice. Jednou z tunajších atrakcií je skanzen, ktorého návštevu si nenecháme ujsť. V krásnom a kľudnom prostredí skanzenu nájdeme okolo 60 zaujímavých objektov znázorňujúcich ľudovú architektúru od 18. stor., ľudové remeslá, tradičné hospodárstvo a chov zvierat. Po skanzene nás už čaká vyhliadková plavba po Baťovom kanáli. Unikátna vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. stor. ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila baňu na hnedé uhlie a plavebnú cestu využívala na prepravu paliva na lodiach do roku 1960. V 90tich rokoch sa potom opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely. Oficiálny názov Baťov kanál dostala až v roku 2002 za účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Priamo z prístavu v Strážnici sa budeme plaviť až do bodu kde sa kanál kríži s riečkou Veličkou. Prechádzať budeme okolo vinárskej dedinky Petrov, kde sa preplavíme plavebnou komorou, ktorú obsluhuje komorník. Plavebná komora je zariadenie slúžiace na prekonávanie výškových rozdielov počas plavby a patrí medzi dobrodružné aktivity na kanáli. Po preplavení sa komorou pokračujeme cez zámocký park, pozdĺž skanzenu a centra mesta do prírodnej časti kanálu, ktorá sa považuje za jeho najkrajší úsek. Po ceste sa od sprievodcu dozvieme mnohé zaujímavosti z histórie a súčasnosti kanála aj okolia. Po plavbe krátka prechádzka po meste a individuálne voľno na obed. Potom sa presunieme späť na Slovensko, do Skalice, kde si pozrieme tie najvýznamnejšie pamiatky niekdajšieho slobodného kráľovského mesta. Po príchode prehliadka hlavných dominát mesta, ktoré sú dnes sprístupnené zdarma. Dominantou hlavného námestia je farský kostol zasvätený sv. Michalovi, ktorý bol patrónom mesta. Ukážkou technickej pamiatky s dobre zachovaným zariadením je Mlyn bratov Pilárikov. Neminieme ani najstaršiu pamiatku mesta – známu románsku Rotundu sv. Juraja, stojacu na významnom historickom mieste. Po prehliadke až do nášho odchodu voľno na festivale Skalické dni, ktorý sa tu dnes koná. Predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav a zábavy pre všetky vekové kategórie. Neoddeliteľnou súčasťou je dobový remeselný jarmok, aj historický program, ktorý má pripomínať atmosféru doby, kedy sa oslavovalo povýšenie Skalice na slobodné kráľovské mesto. Príchod do Bratislavy vo večerných hodinách.

Cena zahŕňa

- dopravu pohodlným klimatizovaným autobusom
- sprievodca zájazdu, poistenie CK proti insolventnosti
- hodinová plavba po Baťovom kanáli so sprievodcom


Cena nezahŕňa

- prehliadka skanzenu Strážnica so sprievodcom – dospelý 5€ seniori 3€ 
- vstupenka na Skalické dni – dospelý 6€, seniori – cca 3€

ZÁJAZD SA USKUTOČNÍ PRI MINIMÁLNOM POČTE 30 ÚČASTNÍKOV
CK VÁM ŽELÁ KRÁSNY ZÁŽITOK