Putovanie po stopách sv. Benedikta, don Bosca a sv. Jána XXIII

Taliansko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Sotto Il Monte – Turíno – Becchio – Norcia – Subiaco – Monte Casino – Rím

Navštívime miesta, kde žil a pôsobil sv. Benedikt, don Bosco a sv. Ján XXIII.          


Program zájazdu:

1.deň:  

podvečer odchod, nočná jazda cez  Rakúsko a severné Taliansko.  

2. deň:

zastávka v rodisku sv. Jána XXIII.  Sotto il Monte - rodný dom, kde sa dňa 25.11.1881 narodil, kostol Panny Márie in Brusicco , v ktorom bol pokrstený, Dom Mattina, kde žila rodina Roncalli. Po zvolení kardinála Roncalliho za pápeža dom vtedajší majiteľ daroval Svätému Otcovi. Dnes je tu expozícia múzea. Farský kostol Jána Krstiteľa – základný kameň bol položený v roku 1902. Veža Sv. Jána. Presun do Turína.  Prehliadka saleziánskeho areálu Valdocco, Bazilika Panny Márie Pomocnice kresťanov s hrobmi svätcov - Don Bosca, sestričky Dominiky Mazarello aj Dominika Saviu. Návšteva Katedrály, kde sa v súčasnosti uchováva vzácna relikvia Turínske plátno. Vzácne architektonické pamiatky – Piazza a Palazzo Carignano, Piazza Castello a palác Madamma,  bývalé kráľovské sídlo. Večera, ubytovanie

3.deň:

po raňajkách odchod do Becchio – rodisko don Bosca, prehliadka Baziliky dona Bosca, saleziánsky inštitút, etnografické a misionárske saleziánske múzeum, náboženský program, svätá omša. Panoramatická jazda do kraja Umbria, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách návšteva Nursie /Norcia/ –miesto bolo osídlené už v 5. stor. pred Kristom. Okolo roku 205 pred Kristom si miesto podmanili Rimania. Tu sa okolo roku 480 narodil  sv. Benedikt, hlavný patrón Európy, zakladateľ západného mníšstva a  jeho sestra sv. Scholastika. Na mieste rodného domu bola postavená Bazilika.  Silné zemetrasenie v roku 2016 mesto poškodilo a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia. Presun do Subiaco. V 6. storočí tu v ústraní v modlitbách žil ako pustovník sv. Benedikt. Neskôr sem za ním prichádzali žiaci, aby ich zasvätil do mníšskeho života. V údolí postupne vzniklo viacero kláštorov, ale do súčasnosti sa zachovali iba dva. Väčší, Abbazia di Santa Scolastica leží za mestom. Navštívime kláštor Abbazia di San Benedetto pozostáva z dvoch kostolov, kaplniek a ďalších budov na skalnatom svahu hory nad jaskyňou nazývanou Sacro Speco, v ktorej žil sv. Benedikt. Malý kláštor tesne prilieha ku skale a prirovnávajú ho k lastovičiemu hniezdu. Jaskyňa je v pôvodnom stave, doplnený je iba oltár a socha sv. Benedikta. Odchod do Ríma, večera, ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách návšteva  Monte Cassino - vrch v Kampánii (výška 520 m), nachádzajúci sa asi 130 km južne od Ríma, na ktorom v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Kláštor Montecassino ( Monte Cassino, lat. Abbatia Territorialis Montis Cassini) je materským kláštorom (lat. Archicoenobium Montis Cassini, Monte Casino je vrch vyššie od mesta Cassino) Benediktínov v provincii Frosinone v Taliansku. Kláštorný komplex leží na 516 m vysokom vrchu, bol najvýznamnejším duchovným centrom v stredoveku, veľkí teológovia (Petrus Diaconus), historici, lekári, exegéti a matematici (Pandulf) mali mimoriadny vedecký význam. Kláštor Monte Cassino sa preslávil najmä ako nedobytná pevnosť Nemcov v druhej svetovej vojne, ktorú nakoniec dobili Poliaci. Tí tam majú krásny a dôstojný cintorín. Návrat do Ríma,  návšteva Baziliky sv. Petra. Apoštolov hrob sa nachádza priamo pod hlavným oltárom. Pôvodný kostol tu stál už v 4. storočí. Osobné modlitby pri hrobe  sv. Jána Pavla II. Fakultatívne možnosť výstupu na kupolu. Po večeri fakultatívne prehliadka večerného Ríma, prípadne osobné voľno.   

6.deň:

po raňajkách  program vo Vatikáne – všeobecná audiencia so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Popoludní  prechádzka známymi rímskymi námestiami vrátane najznámejšej Fontana di Trevi. Večer odchod nočnou jazdou na Slovensko

7. deň:

predpokladaný príchod na Slovensko dopoludnia  V cene je zahrnuté:  

4 x ubytovanie s raňajkami,  3 x večera, sprievodca, duchovný doprovod – kňaz  


V cene nie je zahrnuté:

 mestská  taxa  – platí sa na mieste, vstupy , cestovné lístky na metro /1 lístok 100 min. – 1,50 €, celodenný 7 €,  

Možný príplatok:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 € do veku 69 rokov
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie storna zájazdu:  krytie do výšky 80 % stornopoplatku:  19,61 € 

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!