phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Nitra - Oponice - Hronský Beňadik

Slovensko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Nitry, prehliadka Horného a Dolného mesta, ktoré patria k najstarším na území Slovenska a sú úzko spojené s našou históriou. Horné mesto sa dlhé obdobie vyvíjalo v úzkom spojení s katolíckou cirkvou. Vládne v ňom atmosféra ako napríklad v Bratislave alebo Trnave na Kapitulskej ulici.
Kláštor Františkánov, Kostol sv. Petra a Pavla, Veľký a Malý seminár sú toho dôkazom.
Dolné mesto zas bolo od stredoveku veľmi ľudnaté a ani my neobídeme Pešiu zónu.
Nitra – to však nie je  iba história. V súčasnosti je známa vďaka vysokým školám ako mesto mladých, ale aj ako centrum poľnohospodárstva, či výstavníctva.

 

Pokračovanie do Oponíc, neveľkej obce medzi Topoľčanmi a Nitrou, ktorú od r. 1392 spravoval šľachtický rok Apponyiovcov. Jeho potomkovia tu zotrvali až do r. 1940. Skvelí diplomati Rakúsko-Uhorskej monarchie  boli svojho času zakladatelia jednej z najväčších knižníc v strednej Európe: Bibliotheca Apponianu.

Chateau Appony – renesančný kaštieľ obývaný ich rodom vyše šesť storočí – sa dočkal veľkolepej opravya knižnica ako súčasť hotelového komplexu ponúka svojim návštevníkom poznanie histórie v doposiaľ nepoznaných rozmeroch s vôňou zašlých stáročí.
Neďaleko kaštieľa sa nachádza Apponyiovská hrobka, ktorá tiež stojí za návštevu.

Neskôr popoludní presun do Hronského Beňadika, prehliadka kláštora o ktorého vzniku hovorí stará legenda.
Skutočné dejiny kláštora sa s legendou zhodujú v tom, že knieža Gejza a Šalamún bojovali medzi sebou o vládu nad kráľovstvom, do ktorého Hronský Beňadik patril. Bojoval nielen mečom. Šalamún mal starý benediktínsky kláštor v Pannonhalme, dnešnom Maďarsku. Gejza nechcel byť horší, preto sa rozhodol, že založí nový, vlastný benediktínsky kláštor. Voľba padla na územie zvané Slovenská Brána, kde sa spájali dve cesty zo západu a juhu Slovenska. Týmito trasami cestovali kupci zo západu na východ a naopak, bolo to teda strategické miesto.
V súčasnosti kláštorný kostol patrí k významným gotickým stavbám na Slovensku.
Je cieľom mnohých pravidelných bohoslužieb, pútí a duchovných cvičení. Je v ňom uložená vzácna relikvia:
kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej krvi.
Má to byť časť šatky svätej Veroniky, ktorou utrela Ježišovi tvár na jeho krížovej ceste.

16:00 hod odchod na cestu späť, krátka zastávka v Kremnici, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

Cena zahŕňa:
 20 €/osoba za dopravu luxusným autobusom a sprievodcu CK


                                                                 dops.os.                    ZŤP, študent

Výdavok na mieste: vstupné Oponice                6 €                             3 €
                              vstupné v Nitre                 2,50 €                        1,50 €
                              milodar v Hronskom Beňadiku

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY