Lurdy a Fatima s návštevou Nazaré a s kúpaním v Atlantickom oceáne

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Balazar - Santiago De Compostela - Oviedo - La Salette
Lietadlo-Lux Bus      

Program zájazdu:                

1.deň: stretnutie skupiny  v Bratislave asi o 10.30 hod., transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“ , ubytovanie.  Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia.

2.deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Bazilika s hrobmi sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, Kaplnka Zjavení s milostivou sochou Panny Márie, prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej Trojice, modlitby.  Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia,  ubytovanie.

3.deň: po raňajkách odchod do Nazaré, pobyt v prímorskom meste s možnosťou odpočinku na piesčitých plážach Atlantického oceánu. V minulosti pre miestne obyvateľstvo bol najväčší zdroj príjmov  rybolov, dnes je to cestovný ruch. V historickej časti Sitio je významný pútnický kostol s milostivou soškou Panny Márie. Popoludní návrat do Fatimy. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca a sviečková procesia,  ubytovanie.  

4.deň: po raňajkách odchod do Balazar, rodiska bl. Alexandry da Costa. Narodila sa v roku 1904 v kresťanskej rodine. Ako 14-ročnú ju napadli 3 muži. Aby si uchránila čistotu, vyskočila z okna z výšky 4 m. Zostala  pripútaná na lôžko. Svoje utrpenia brala ako možnosť priniesť obetu za obrátenie hriešnikov. Pripodobnila sa Kristovi slovami: „Ježišu, Ty si väzňom vo svätostánku, ja som väzňom na svojom lôžku.“  Počet pútnikov k jej hrobu sa zvýšil po roku 2004, po beatifikácii pápežom Jánom Pavlom II. Návšteva rodného domu a farského kostola. Pokračovanie do Santiago de Compostela.  Po starobylých pútnických cestách peši sem prichádzajú pútnici z celej Európy, prehliadka historického centra a návšteva  Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola. Pútnická svätá omša o 19.30 hod., ubytovanie, večera.

5.deň: po raňajkách presun do Ovieda. Stojí tu katedrála v štýle vrcholnej gotiky s hrobmi astúrskych kráľov a zlatý retábulum zo 16. storočia. Najväčším pokladom katedrály je Camara Santa, kaplnka z 9. stor. V Katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa sa uchováva vzácna relikvia, ktorá vykazuje množstvo podstatných zhôd s Turínskym plátnom. Jedno zo stredovekých svedectiev o pútnikoch do Compostely hovorí o prítomnosti šatky v Oviede: „A cestou do mesta Compostela sa zastavovali v Oviede, aby vzdali úctu Páno­vi. Lebo tam sa nachádzajú relikvie, ktoré skutočne patria k staro­bylej tradícii, a ich spojitosť s umučením  Krista sa nikdy nespochybňovala.“ Šatku nazývali Sudarium Domini alebo Ježišova posmrtná šatka, svätá omša. Presun do Lúrd, ubytovanie.  

6.deň: po raňajkách náboženský programe v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta, osobné modlitby, voľný program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod.  Nočná jazda do La Salette.

7.deň: príchod  do La Salette, ubytovanie (po dohode s recepciou), oddych.  Je to jedno z najmalebnejších pútnických miest. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách. Tu sa zjavila Panna Mária dvom pastierikom v roku 1846. Náboženský program – návšteva Baziliky Panny Márie,  možnosť súkromnej modlitby. Osobné voľno, Svätá omša v Bazilike Panny Márie, nocľah.

8.deň: Svätá omša v Bazilike Panny Márie,  osobné modlitby,  eventuálne výstup na horu Gargas. Okolo obeda odchod, jazda cez územie Francúzska, Talianska a Rakúska.

9. deň: príchod ráno na Slovensko.V cene je zahrnuté:
letenka Viedeň – Lisabon, lux bus, 6 x ubytovanie (3 x hotelové*** ubytovanie s polpenziou  vo Fatime, 1 x pútnický dom s polpenziou v Santiago de Compostela, 1 x  hotelové ubytovanie*** s polpenziou v Lurdoch, 1 x pútnický dom v La Salette),   duchovný  doprovod, sprievodca,

V cene nie je zahrnuté:
servisné poplatky  125,- €, mestská taxa – platí sa na mieste,   vstupy, transfer na letiska Viedeň  15,- €., miesto v prednej časti autobusu 15,- €

Možné príplatky:
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí 8,28 € do veku 69 rokov
- poistenie liečebných nákladov v zahraničí a poistenie storna zájazdu:  krytie do výšky 80 % stornopoplatku:  28,21 €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou !