phone0904 881 999

mail_outlineinfo@desirea.sk

Kailás se svátkem Saga Dawa

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Popis:
Vykonejte s námi pouť ke Sněžnému klenotu v západním Tibetu – k jedné z nejposvátnějších hor světa, uctívané všemi buddhisty, hinduisty i džinisty. Vydáme se na třídenní pěší okruh "kora" kolem Kailásu se zastávkami v klášterech a na významných poutních místech. Vrcholem pouti bude účast na největší náboženské události Tibetu oslavující Buddhovo narození, osvícení a odchod do nirvány. V dramatické krajině kaňonu řeky Satladž navštívíme pozůstatky tajuplného dávno zapomenutého království Guge z 9. století, zastavíme také u jezera Manasarovar, v jehož blízkosti pramení indické veletoky. Cestu zakončíme v Nepálu, v Káthmandském údolí, prohlídkou úžasných chrámů a paláců. 
Poznámka:

Zájezd lze prodloužit individuálním programem v Bhútánu – více informací v kanceláři.
Upozornění:

Upozorňujeme na zvýšenou náročnost zájezdu zejména z důvodu několikadenního pobytu ve vysoké nadmořské výšce. Součástí zájezdu je také 3denní pěší přechod. Více podrobností naleznete v záložce "Praktické".
Velikost skupiny:

8–14 účastníků
Náročnost:

Zájezd je náročný pro nadmořskou výšku, která se pohybuje okolo 4500 m a více ! Není nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní stav a zkušenosti s aklimatizací. Součástí zájezdu je třídenní poutní okruh (až 53 km) s dosažením nadmořské výšky 5630 m!
Zájezd je náročný také procestovanou vzdáleností (téměř 3000 km), stavem silnic a jednoduchými hygienickými a ubytovacími podmínkami v odlehlých oblastech Tibetu.

Program:
 1. Praha – Peking : přílet odpoledne; večer fakultativně místní specialita – pekingská kachna .
 2. Peking – Lhasa : ráno přelet do hl. m. Tibetu – náměstí Barkhor , uličky staré Lhasy.
 3. Lhasa : rozsáhlé bývalé sídlo dalajlamů – palác Potála s poutním okruhem, klášter Däpung – kdysi jeden z největších tibetských klášterů; večer nejposvátnější tibetský chrám Džokhang .
 4. Lhasa : půldenní výlet ke klášteru Gandän , ležícímu v nádherné scenérii přírodního amfiteátru vysoko nad řekou Kjičchu (4300 m); bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka .
 5. Lhasa – Gjance : celodenní přejezd kolem křišťálově modrého jezera Jamdok do Gjance – jedno z nejzachovalejších tibetských městeček.
 6. Gjance – Žikace : klášter Palkhor-čchöde s jednou z největších stúp v Asii Kumbum , pevnost Gjance; odpoledne přejezd do Žikace – poutní okruh „kora“ okolo kláštera, zrekonstruovaná obrovská žikacká pevnost nad starým tibetským městem, tržiště s různými tibetskými artefakty.
 7. Žikace – Saga : prohlídka výstavního kláštera Tašilhünpo , sídla pančenlamů; odpoledne přesun do Saga – křižovatky na cestě do západního Tibetu.
 8. Saga – Darčhen : celodenní přejezd Tibetskou náhorní plošinou po silnici vedoucí v průměrné výšce okolo 4500 m do města Darčhen – na úpatí hory Kailás ; nocleh v ubytovně.
 9. Půldenní výlet k jezeru Manasarovar (4560 m) s výhledem na 7728 m vysokou horu Gurla Mandata, návštěva kláštera Čchiu; odpočinek po dlouhých přesunech a příprava na „koru“.
 10. Darčhen – Diraphuk : začátek 53 km dlouhého třídenního poutního okruhu „kora“ okolo posvátné hory Kailás (6656 m), nazývané Tibeťany Kang Rinpočhe – Sněžný klenot (7–8hodinová túra); Darpočhe se stavěním posvátného stožáru při každoročním festivalu Saga Dawa (5. 6. 2020); nocleh v místních stanech nebo ubytovně u kláštera Diraphuk (5050 m).
 11. Diraphuk – Dzutulphuk : 9–10hodinová túra s překročením nejvyššího bodu cesty, sedla Dolma (5630 m) – cestou nesčetné svatyně a poutní místa, jezero Thugdže Čhenpo ; nocleh v ubytovně u kláštera Dzutulphuk (4835 m).
 12. Dzutulphuk – Darčhen : 4–5hodinová túra přes planinu Barkha zpět do Darčhenu; odpočinek nebo možnost výletu ke klášteru Gjandrag.
 13. Darčhen – Zanda : celodenní přejezd do městečka nacházejícího se v nádherném zerodovaném údolí řeky Satladž ; klášter Thöling z 10. stol. – nejstarší v západním Tibetu .
 14. Zanda : půldenní návštěva pozůstatků Tsaparangu , bývalého hlavního města tajuplného království Guge z 9. stol., tyčících se vysoko na skále nad řekou Satladž.
 15. Zanda – Darčhen : celodenní přejezd zpět do Darčhenu stejnou cestou se zastávkou u termálních pramenů Tirtaphuri se stejnojmenným malým klášterem.
 16. Darčhen – hranice : dvoudenní přejezd na tibetsko-nepálské hranice – odbočkou u města Saga okolo jezera Palkul (4600 m) a s výhledem na 8012 m vysokou horu Šišapangma .
 17. Hranice – Káthmándú : celodenní přejezd do hlavního města Nepálu – obchodní čtvrť Thamel , seznámení s okolím.
 18. Káthmándú : celodenní okruh – starobylé hl. m. Bhaktapur , hinduistické centrum Pašupatináth , tzv. opičí chrám Svajambhunáth s vyhlídkou na celé údolí.
 19. Káthmándú – Praha: dopoledne volno na nákupy nebo fakultativně let k Everestu ; transfer na letiště a odlet, přílet do ČR 22. den.

Cena zahŕňa:
 • letenka Praha–Peking / Káthmándú–Praha (vč. všech poplatků)
 • 1x přelet Peking–Lhasa
 • pronajatý mikrobus
 • MHD
 • 10x hotel
 • 3x hotel
 • 6x vícelůžková ubytovna (při poutním okruhu i velký místní stan) se spol. soc. zař
 • český odborný průvodce China Tours
 • v Tibetu i místní průvodce

Cena nezahŕňa:
 • jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5880 Kč
 • čínské vízum – 2200 Kč
 • nepálské vízum – 25 USD (platí se při vstupu)