Fatima - Lurdy

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Braga - Santiago De Compostela

Program zájazdu:  

1.deň:

odchod  na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie. Medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia.

2.deň:

po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv.  Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám Najsvätejšej trojice, slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv.  Francisca Marto a 
sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia,  ubytovanie.

3. deň: 

po raňajkách odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou.  Podvečer príchod do Santiago de Compostela. Účasť na večernej pútnickej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba, večera, ubytovanie, možnosť večernej prechádzky v historickom centre. 

4.deň:

Po raňajkách odchod pozdĺž Atlantického oceánu po severnej časti Pyrenejského polostrova, okolo Ovieda a San Sebastian do Lúrd.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie.

5.deň:

po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.            

6.deň:

po raňajkách pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom
sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Osobné modlitby. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.            

7.deň:

svätá omša, raňajky,  transfer na letisko do Toulouse, odlet do Budapešti a následne transfer do Bratislavy.V cene je zahrnuté:

letenka Viedeň  - Lisabon,  Toulouse - Budapešť, priame linky,  lux bus, 6 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera, duchovný doprovod, sprievodca

V cene nie je zahrnuté:

servisné poplatky 195,- €,  transfer na letisko Viedeň a z letiska Budapešť 20,- €, mestská taxa platí sa na mieste, vstupy, sedadlo v prednej časti autobusu 15,-- €

Možný príplatok:
 - poistenie liečebných nákladov v zahraničí 7,56 €
- aj poistenie storna zájazdu: poistné  krytie do výšky 80 % storno poplatku, cena  14,- €

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou!