Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Autobusom bez nočnej jazdy  

1. deň: Drevený artikulárny evanjelický kostol Leštiny (UNESCO) - pochádza zo 17. st. Interiér kostola zdobí barokový oltár s polychrómovanou drevorezbou zo začiatku 14. storočia, maľba žlto-bielych kvetov na modrom základe na zábradlí, bohato zdobená renesančná kazateľnica a kópia pohrebnej zástavy J. Zmeškala. V kostole bol pokrstený jeden z najväčších slovenských básnikov – Pavol Országh Hviezdoslav. Drevený artikulárny evanjelický kostol v Kežmarku (UNESCO) z roku 1717. Bol postavený bez použitia kovových klincov do podoby rovnoramenného gréckeho kríža v barokovom slohu. Očarujúci Interiér kostola je zdobený drevorezbami a freskami. Najviac v jeho vnútri zaujme mohutný drevený oltár. Kostol patrí medzi najsugestívnejšie kostoly na Slovensku.

2. deň: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Vzniklo ako prvé vo svete a ešte stále jediné v Európe. Je venované prezentácii diela a života poprednej osobnosti umenia 20. storočia Andyho Warhola, kráľa pop-artu. Jedľovobukový prales s dvestoročnými jedľami mimoriadnej hodnoty a návšteva národnej prírodnej rezervácie Údava, ktorá nám poskytne príklad pôvodného človekom neovplyvneného lesa.

3. deň: Prechádzka starobylým mestom Bardejov (UNESCO), ktoré si spomedzi všetkých slovenských miest najlepšie zachovalo svoj stredoveký charakter až podnes. Jednou z dominánt je zaručene gotický kostol sv. Egídia, ktorý má spomedzi gotických kostolov strednej Európy najväčší počet gotických krídlových oltárov (11). Druhý najstarší a najcennejší drevený kostolík na území Slovenska - Hervartov (UNESCO). Je zhotovený z červeného smreka a stavba sa skladá z polygonálnej svätyne, lode, sakristie a podvežia, ktorého úpravou vznikol babinec. Bodružal (UNESCO) - Cerkva sv. Mikuláša, z roku 1658. Trojdielna zrubová stavba s bohato členenou šindľovou strechou s tromi zvyšujúcimi sa vežami. Chrám obklopuje zrubová ohrada so šindľovou strieškou a drevenou vstupnou bráničkou s makovičkou. Ladomirová (UNESCO) - Cerkva archanjela Michala z 18. st. a cintorín s kamennými, drevenými a kovovými krížmi. Pôvodne postavený bez jediného klinca. Vojenské múzeum vo Svidníku je špecializované na dokumentáciu národnooslobodzovacieho hnutia so zameraním na karpatsko- dukliansku operáciu a na širšiu dokumentáciu novšej vojenskej histórie na východnom Slovensku. Alebo Skanzen - Múzeum ukrajinskej kultúry Svidník.

4. deň: Kostol a Kláštor Hronský Beňadik – „Perla Pohronia“. Veriaci putujú do Hronského Beňadiku, aby našli pokoj, uzdravenie a silu aj vďaka Relikvii Kristovej Krvi. Relikviou je kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej Krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský Beňadik.

CENA ZAHŔŇA: Autokarovú dopravu z BA, 3x ubytovanie (soc.zariadenie spoločné pre viacero izieb), sprievodcu CK, poistenie proti insolventnosti.

CENA NEZAHŔŇA: Vstupy podľa programu cca 30 €, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY: Za 1/1 izbu 49 €, za 3* hotel s raňajkami 59 €.    

Sprievodca: Andrej Popovič - enviromentalista