Banská Štiavnica - Kalvária a Salamandrové dni

Banská Štiavnica - Banskobystrický kraj, Slovensko

Ospraveňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Vyhľadávanie

descriptionDetaily zájazdu

Program:

06:30 hod. odchod zo Žiliny do Banskej Štiavnice, odkiaľ spoločne vystúpime na Banskoštiavnickú kalváriu. Táto kalvária je jedinečným komplexom sakrálnych stavieb, ktorý stojí na kopci vulkanického pôvodu nazývanom „Scharfenberg“ (Ostrý vrch). Aj vďaka svojej výnimočnosti sa radí medzi najkrajšie barokové stavby v strednej Európe. Je tvorená troma barokovými kostolmi, devätnástimi kaplnkami a súsoším Panny Márie. Kedysi bola významným pútnickým miestom. Počas krásneho výletu na toto magické miesto môžete navštíviť Expozície o Kalvárii v priestoroch Dolného kostola.

Presun do centra mesta, prehliadka s miestnym sprievodcom. Banská Štiavnica bola už v r. 1950 vyhlásená za Mestskú Pamiatkovú rezerváciu. Kostol sv. Kataríny, hlavné námestie Svätej Trojice a ďalšie pamiatky tohoto mesta sú natoľko vzácne, že historické centrum bolo v roku 1993 zaradené do zoznamu UNESCO.

Osobné voľno na podujatí Salamandrové dni - Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie, tradícií a samozrejme dobrá zábava. Tradíciu slávností začali študenti slávnej Baníckej akadémie. Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Salamandrové dni konajú každoročne, okrem historického Salamandrového sprievodu sú plné hudby, tradičného jarmoku a ďalšej zábavy. Postupom času sa zmenili na mestský festival s hudbou rôznych žánrov, výstavami, samotným sprievodom, trhmi, besedami, umeleckými prezentáciami, ako aj akciami pre deti od divadelných predstavení, vystúpení sokoliarov a animačných programov až po ukážky prác modelárov či pôsobenie šermiarov.

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hodV cene:

luxusný autobus, sprievodca CK a miestny sprievodca v Banskej Štiavnici


PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY ZVÝHODNENÁ CENA TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY