mail_outlineinfo@desirea.sk

Irak

Poznávacie zájazdy Irak. Na rozdiel od dnešného pokriveného obrazu, je územie Iraku kolískou civilizácie, rodiskom písma a mnohých najstarších známych národov. Irak bol pri všetkom od Sumeru s náleziskom Eridu, cez Babylon a visuté záhrady kráľa Nabuchodonozora II až po smrť Alexandra Veľkého. Vplyvy minulosti sú dodnes badateľné v miestnej kultúre, hudbe, poézii, kuchyni, tradíciách a mnohom ďalšom. Dokonca existujú teórie, že na území Iraku na nachádzala Rajská záhrada, či že tu bola postavená Noemova archa. Osou tejto krajiny pretekajú dve starobylé rieky Eufrat a Tigris, medzi ktorými sa rozprestiera Mezopotámska nížina a ktoré poskytovali ľuďom obživu už pred stáročiami ba dokonca tisícročiami. K dôležitým zdrojom obživy patrí aj sladké drievko, datle a už takmer 5000 rokov aj med. Veď samotný názov Irak znamená v arabčine úrodný. Dnes sa delí na dve časti – arabskú a kurdskú. Cestovateľ tu môže nájsť množstvo prírodných krás a historických pamiatok.

Nájdených 0 zájazdov

Neboli nájdené žiadne výsledky

Ľutujeme, ale žiaden zájazd nezodpovedá kritériam, ktoré ste zadali.

Hľadáte informácie pred odjazdom do Iraku?

Prezrite si cestovateľské rady v našom Atlase.

Prezrieť