Bhútan

Poznávacie zájazdy Bhután. Krajina hrmiaceho draka, Nebeské kráľovstvo, Krajina skrytých pokladov. To je iba niekoľko mien pre tajuplný a mysteriózny Bhután. Krajina bola až do 60-tych rokov minulého storočia takmer úplne odpojená od kontaktov s "vonkajším svetom". Bhután má extrémne cesty v zmysle, že sa často nachádzajú vo výškach viac ako 7500 metrov a sú plné zákrut. Miestni však, na rozdiel od susednej Indie, našťastie jazdia veľmi opatrne. Dokonca aj bhutánske letisko patrí k tým na pristávanie najnáročnejším na svete. Namiesto cigariet, ktorých fajčenie vo verejnom priestranstve ako aj predaj boli zakázané Bhutánčania uprednosťujú mierne halucinogénne betelové orechy. Zakázané sú už od roku 1999 aj všetky plastové tašky. Obyvatelia sú známi svojim pokojom, spiritualitou, preferujú šťastie pred peniazmi a na fasády svojich domov maľujú falusy, ktoré im majú šťastie priniesť. Individuálna turistika je v Bhutáne zakázaná.

Nájdené 4 zájazdy