0904 881 999
info@desirea.sk
Vyhľadávanie
zájazdov
Kategória : ciarka Krajina : ciarka Lokalita :
Doprava :  ciarka Termín od :
ciarka Do :
Dovolenka, poznávacie zájazdy, exotika

Štátne sviatky v Nemecku

 

Január: 

1.január (utorok) - Nový Rok 

6.január (nedeľa) - Traja Králi (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku) 

Marec: 

29.marec (piatok) - Veľký piatok 

Apríl: 

1.apríl (pondelok) - Veľkonočný pondelok 

Máj: 

1.máj (streda) - Prvý máj 

9.máj (štvrtok) - Nanebovzatie Ježiša Krista 

20.máj (pondelok) - Svätodušný pondelok 

30.máj (štvrtok) - Božie telo (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku, v niektorých oblastiach Saska a Durynska) 

August: 

15.august (štvrtok) - Nanebovzatie Panny Marie (v Sársku, v Bavorsku iba v obciach s prevažne katolickým obyvateľstvom) 

Október: 

3.október (štvrtok) - Deň zjednotenia Nemecka 

31.október (štvrtok) - Deň reformácie (v Braniborsku, Meklenbursku-Prednom Pomoransku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku) 

November: 

1.november (piatok) - Sviatok všetkých svätých (v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severnom Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falcii, Sársku) 

20.november (streda) - Deň pokánia a modlitieb (v Sasku) 

December: 

25.december (streda) - Prvý sviatok vianočný 

26.december (štvrtok) - Druhý sviatok vianočný