0904 881 999
info@desirea.sk
Vyhľadávanie
zájazdov
Kategória : ciarka Krajina : ciarka Lokalita :
Doprava :  ciarka Termín od :
ciarka Do :
Dovolenka, poznávacie zájazdy, exotika

Poistenie na zájazdy

Bezpečnosť je prvoradá

Poistite sa aj vy a budete krytí počas celého vášho pobytu.Dobré poistenie je zárukou pocitu istoty, bezpečia a komfortu.

Ponúkame vám najvýhodnejšie cestovné poistenie od Európskej cestovnej poisťovne - špecialistu na cestovné poistenie,

ktoré ponúka najvyššie poistné krytie.

 

 

Komplexné cestovné poistenie EURO Štandard ponúka poistnú ochranu pred a počas vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • liečebné náklady do 200 000 EUR
 • náklady  na pátranie a záchranu do 3 400 EUR, vrátane Horskej služby na Slovensku
 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu nad 50%, až do výšky 17 000 EUR
 • zodpovednosť za škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretích osôb do výšky 100 000 EUR
 • storno zájazdu - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu, s 10%-nou  spoluúčasťou
 • prerušenie cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy, s 10%-nou  spoluúčasťou
 • zmeškanie dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti 
 • batožina - poškodenie, zničenie, krádež alebo strata, poistené sú nutné nákupy  pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov do výšky  1 360 EUR
 • asistenčné služby – zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do výšky 1 700 EUR

 

 

Komplexné cestovné poistenie EURO PLUS ponúka rozsiahlu poistnú ochranu pred a počas vašej dovolenky pre zájazd v dĺžke trvania  až do 22 dní:

 • liečebné náklady do výšky 200 000 EUR, poistenie bez obmedzenia veku -  aj nad 70 rokov
 • náklady  na pátranie a záchranu do výšky 7 000 EUR vrátane Horskej služby na Slovensku
 • odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu nad 50%, až do výšky 34 000 EUR
 • zodpovednosť za škody spôsobené na majetku alebo zdraví tretích osôb do výšky 200 000 EUR
 • storno zájazdu - náhrada storno poplatkov pri nenastúpení na cestu - poistené sú aj ochorenia nevyžadujúce pobyt v nemocnici,  bez  spoluúčasti
 • prerušenie cesty  - náhrada uhradených, ale nečerpaných služieb a nákladov na spiatočnú cestu až do dojednanej poistnej sumy, bez spoluúčasti
 • zmeškanie dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti
 • batožina - poškodenie, zničenie, krádež alebo strata, poistené sú nutné nákupy  pri oneskorenom dodaní batožiny; náhrada cenných vecí do 1/3 poistnej sumy, pomoc pri znovu získaní cestovných dokladov, okamžitá pomoc a preddavok pri  krádeži , lúpeži alebo strate platobných prostriedkov -  do výšky 2 000 EUR
 • asistenčné služby – zahŕňajú  pomoc pri zadržaní alebo hrozbe zadržania políciou, pomoc pri zabezpečení právnej pomoci/tlmočníka, preddavok pre advokáta/kauciu do výšky 3 400 EUR

 

 

Poistite sa on-line sami. Stačí ak kliknete na logo:

             

Poistenie do Nórska

Poistenie do Nemecka

Poistenie do Francúzska

Poistenie do Rakúska

Poistenie do Čiernej Hory